• Kvinner på ferjer i Tide Sjø:
  • 3 lettmatrosar
  • 2 lærlingar
  • 28 matroser/billettørar
  • 1 matros/motormann
  • 7 overstyrmenn
  • I tillegg alle kvinnene som jobbar med kiosk og vask om bord.
  • Kjelde: Tide Sjø AS