Området som starter ved Åsane gamle kirke og følger Dalavegen innover langs Langavatnet er kanskje mest kjent for turløypen langs ”Den Trondhjemske Postvei ” fra Mellingen over Rimmaskaret til Sætregården og videre ned til sjøen ved Hordvik.

Langs denne strekningen er det nedlagt et betydelig arbeid av Berge Sårheim og Odd Nordahl med å restaurere og tilgjengeliggjøre gamle steinhus for allmennheten. Det er svært mange som vet å benytte seg av området til fine turopplevelser.

Kontrasten mellom Midtbygdas handleland og Dalabygdas jordbruksland er slående! Hvor lenge vi kan se fra Nyborg innover mot Dalabygda uten at utsikten blir hindret av IKEAs planlagte nybygg er dessverre usikkert.

Den Trondhjemske Postvei

En kongelig forordning av 1647 (Christian IV) var startskuddet for etablering av postvesenet i Norge. Ordningen ble satt igang av stattholder Hannibal Sehested og medførte behov for faste postveier mellom de største byene. Fra Bergen var det fra starten bare postveiforbindelse til Christiania, først fra 1786 gikk det fast rute også til Stavanger og Trondheim.

I begynnelsen fulgte posttransporten de gamle ferdselsårene. I 1758 kom det nye krav til veistandard, veiene skulle fra nå av være kjørbare og mange steder måtte veiene kraftig utbedres og til dels legges om. Øverste ansvarlig for gjennomføring av dette programmet var Generalvegmester von Krogh.

Arbeidet startet i 1780 og varte til 1804; den delen av postveien som går gjennom Åsane ble bygget i denne perioden, og er i dag den best bevarte strekningen av de gamle postveiene ved Bergen.

Traseen fra Bergen fulgte Øvregaten, over Stølen og Sandviken, via Munkebotn og over Eidsvågfjellet. Fra Eidsvåg gikk ruten gjennom Glaskaret (skaret der solen går ned, dvs. glar) til Rolland, Åsane gamle kirke, inn til Mellingen, opp og over Rimmaskaret, og ned forbi Falkanger til postbryggen i Tellevik. Derfra ble den rodd over fjorden til Isdalstø på Lindås, ført videre til Seim og nordover.

Magne Mollandsøy
RUNE NIELSEN
Helge Sunde
Helge Sunde