TOR KRISTIANSEN

— I Japan og mange asiatiske land står Norge som et forbilde i fredsarbeidet, sier Eric Ellefsen, skipets internasjonale koordinator. Selv satte han særlig pris på å besøke Raftohuset sammen med en gruppe på 50 personer fra skipet.

950 mennesker fra 17 ulike land befinner seg om bord i fredsskipet. Det la ut fra Tokyo 14. juli og returnerer til Japan 19. oktober. I løpet av turen skal det innom 20 ulike land.

Lest om vikinger

— Jeg hadde lest om de norske vikingene, men nå ser jeg med egne øyne at dere er siviliserte mennesker, sier 20 år gamle Daisuke Kobayashi fra Japan og smiler mot oss. Han arbeider med skipets interne avis og er stadig på jakt etter noe nytt

å skrive om.

— Hva betyr det for deg å reise med fredsskipet?

— Japan er et lite land. Mange ser bare verden omkring gjennom tv-skjermen. Andre oppleves som fremmede. Det skaper frykt og gir grobunn for rasisme. Nå møter jeg andre mennesker ansikt til ansikt og opplever at vi er så like, sier han.

Fredsskipets historie er spesiell. Det ble etablert av en gruppe unge japanere i 1983. De var opprørt over fordreiningen i enkelte historiebøker. Japans invasjon i enkelte asiatiske land før og under 2. verdenskrig ble fremstilt som frigjøring. Det visste de ikke stemte. De ville selv reise til de aktuelle områder og finne sannheten.

God kontakt

Selvsagt ble det nær og god kontakt mellom fredsskipet og Raftohuset, Menneskerettighetenes Hus, da skipets 50 deltakere var innom i går formiddag.

— Det Raftostiftelsen gjør i arbeid med menneskerettighetene har jeg stor respekt for, sier koordinator Eric Ellefsen. Han opplever impulsene fra samtalene med lederne som inspirerende.

— For oss er dette en veldig verdifull kontakt. Både Fredsskipet og vi har et internasjonalt perspektiv og er opptatt av hvordan menneskerettighetene praktiseres rundt om i verden. Vi har mye å snakke om og noe å lære av hverandre, sier Therese Jebsen, daglig leder i Stiftelsen Egil Raftos Hus.

Fredsskipet «The Topaz» er et gammelt cruiseskip som har beholdt sin eleganse ute og inne. Å vandre omkring i skipes korridorer og på dekk er en spesiell opplevelse.

En ung palestiner og en ung israeler er med på turen, likeledes en ung protestant og en ung katolikk fra Nord-Irland. Foredragsholdere hentes inn, ikke for å holde et enkelte foredrag, men for å reise med og samtale med passasjerene underveis. 7000 amerikanske dollar koster en tur på tre måneder. Noe av dette går til fredsskapende arbeid.

Bygger vennskap

— Vi lar folk få se og oppleve land og mennesker. Noen har kanskje ikke trykket en afrikaners hånd før. Vi bygger vennskap. De som reiser med oss får motivasjon og inspirasjon til å bygge en bedre fremtid, sier Eric Ellefsen. Han har selv norsk far og japansk mor og opplever det spesielt å følge båten til Norge. Med sin gode internasjonale bakgrunn kunne han godt tenke seg å arbeide i Norge i fremtiden.

Kaptein Dionysios Koutsoukalis kommer mot oss i gangen. Han synes det er fredelig å seile i de norske fjordene.

— Verden trenger fred, sier han og nyter roen ved kai i Bergen.

VIKINGER: Japanske Daisuke Kobayashi har lest om vikingene og gleder seg over å se at nordmenn er siviliserte mennesker. <br/>Foto: ØRJAN DEISZ
ELEGANT: Skipet har beholdt sin eleganse ute og inne.
INFORMASJON: Her står siste nytt. Og folk kan putte penger på bøsse til flomrammete i Japan og melde seg til ulike aktiviteter.