KARI PEDERSEN

— Nonsens og tallmagi, sier RVs Torstein Dahle.

— Jeg mener at denne rapporten er uegnet til å fortelle noe forstandig om behovet innen pleie og omsorg i Bergen og hvordan det skal dekkes, sier Dahle, som vil foreslå at bystyret avviser den.

Dahles viktigste ankepunktet er at Agenda ikke har tatt hensyn til internleien i sine beregninger. Internleien er leie kommunen betaler til seg selv, og en ordning som blåser opp kommunens regnskaper.

Bergen har internleie, Kristiansand har ikke. Tar vi vekk internleie er forskjellen mellom de to redusert med mellom 150 og 200 millioner kroner, hevder Dahle.

Kaare Granheim i Agenda Utredning & Utvikling bekrefter at internleie ligger inne i tallene for Bergen, men avviser at effekten er så stor som Dahle sier. - Internleien utgjør kanskje oppunder 100 millioner, sier Granheim.

I så fall er innsparingspotensialet ca. 400, ikke 500 millioner kroner.

Men Dahle har mye mer å utsette på rapporten, både når det gjelder hvordan Agenda har blandet sammen aldershjemsplasser og sykehjemsplasser og at rapporten i sin hovedkonklusjon ikke tar hensyn til at Bergen har mange av de eldste eldre over 90 år.

— Dette er et skrivebordsprodukt der det blir sjonglert med statistikk. Agenda har ikke hatt tid til å gå inn i regnskapene og se hva som skjuler seg bak tallene, sier Dahle, som i et brev vil ta opp denne kritikken med byråd Trude Drevland (H)