• Dette er helt vanvittig og helt feil. Det er reaksjonen fra Torstein Dahle, leder i partiet Rødt.

Han mener at stadig flere heldagspolitikere bare vil bidra til å øke avstanden mellom folk flest og politikerne.

— Det er etter min mening et klart demokratisk tilbakeskritt. Det har alltid vært et viktig prinsipp at politikken i hovedsak skal styres av «fritidspolitikere», det vil folk som har et liv utenfor politikken og som lever vanlige liv.

— Erfaringer har vist at bruk av profesjonelle politikere verken fører til bedre beslutninger eller større handlekraft, men bare er med på å øke gapet mellom folk og folkevalgte. Dessuten gir en slik ordning bedre muligheter for innslag av snusk og rusk og utnyttelse av systemet, sier Dahle.

— En veldig uheldig og beklagelig utvikling, mener han.

SINT: TORSTEIN DAHLE
BERGENS TIDENDE