• Jeg vil ikke uten viere kritisere Tystads engasjement, men ser samtidig at det kan være problematisk, sier Torstein Dahle, RV.

— For det første er det en betydelig bredde i kundemassen og dermed berører det også en betydelig del av bystyrets arbeidsfelt. Det andre er at Tystad ikke vil opplyse hvem som er hans oppdragsgivere.

Dahle mener Tystad bør oppgi hvem som er hans oppdragsgivere. I dag er det slik at Tystad selv sørger for å holde seg unna behandlingen av saker der han er involvert, men uten å oppgi hvorfor. Det mener Dahle ikke er godt nok for tilliten til Tystads uavhengighet.

— Vi har et politikerregister i kommunen. Hensikten med det er å klargjøre for omverdenen hvilke bindinger man har. Det ville vært ønskelig å praktisere en tilsvarende åpenhet her, sier Dahle.