Bystyredirektøren har kommet frem til at det ikke er noen grunn til å verken straffe Torstein Dahle, eller fradømme ham retten til å fungere som folkevalgt, etter at han lekket dokumenter om salget av aksjene i Bergen Kino til BT.

Dette skjedde da Bergen kommune solgte 49 prosent av aksjene i Bergen kino AS til SF Kino AS. Saksdokumentene var av Byrådet untatt offentlighet, etter ønske fra SF Kino, men Dahle oversendte disse til Bergens Tidende.

— Ingen lovbryter

Dahle selv sier han ikke har vært svært bekymret.

— Jeg har ikke følt meg som en lovbryter, men en som har kjempet for offentligheten i samsvar med lovens krav, sier Dahle.

— Det er et grunnleggende demokratisk krav å få vite hva som skjer, slik at man kan diskutere det, sier Dahle.

- Pinlig sak

Han mener saken har vært svært pinlig for byrådet.

— De som har gjort den egentlig ulovligheten her er byrådet som har stemplet en sak som unntatt offentligheten uten grunn, sier Dahle.

— Etterhvert ble jo stort sett alle enige om at det aller meste i disse dokumentene kunne offentliggjøres, sier han.