I et brev til byråd Kristin Ravnanger ber bystyrerepresentant–Torstein Dahle om at granskingen som byrådet har bedt fylkesmannen å sette i gang, blir utvidet.

Tilbake til 1945

Byrådet vedtok forrige uke å granske samtlige barnehjem i Bergen i årene 1954 til 1980. Dahle ber om at granskingen også må omfatte årene tilbake til 1945 og Bergen helseråds arbeid med krigsbarn.

Krigsbarn — eller tyskerunger - er tema for et forskningsprosjekt i regi av førsteamanuensis Stein Ugelvik Larsen ved Universitet i Bergen. Gjennom dette prosjektet har Ugelvik Larsen fått frem historier om overgrep mot krigsbarn. Dels på barnehjem, dels i tilknytning til Bergen helseråds arbeid med krigsbarna, fremgår det av brevet fra Dahle.

Ny barnehjemslov

Kristin Ravnanger har ikke rukket å ta stilling til henvendelsen fra Dahle. Hun forklarer at året 1954 er valgt fordi det da trådte i kraft en ny barnehjemslov med klare føringer for tilsyn av barnehjem.

De sakene som barnehjemsbarn har henvendt seg om er dessuten fra det samme tidsrommet, legger hun til.