— Det er mye bedre å gjøre dette enn å vaske gulv slik som mange andre gjør, sier Bertine Tønseth (17)


Video fra forskningsturen.

Les også: Byens våte, grønne lunge

Sammen med Fredrik Smith Sandstrøm (16), SIlje Smith Johansen (17) og Geir Helge Johansen fra Rådgivende Biologer AS er hun på vei ut til midten av Smålungeren i den vesle robåten som vanligvis ligger langs kanten av vannet.

— Vi skal finne ut hvor næringsrikt vannet er. Her er kommer det inn saltvann fra Store Lungegårdsvann, og det gir grunnlag for rik algevekst, sier Geir Helge Johnsen.

Kommer på ettersommeren

Om bord har de ekkolodd, siktmåler og en rekke små flasker til å ha vannprøvene i. De tre elevene tjener penger til skoleprosjekter i Sør- Amerika, samtidig som de jobber på Smålungeren.

Målet er å ta profiler av saltholdighet, temperatur og oksygeninnhold. De skal dessuten teste innholdet av hydrogensulfid og næringssalter og ta algeprøver.

— Algene er et fenomen som kommer på ettersommeren, sier Geir Helge Johansen.

Råtne egg

Skoleelevene tester vanndybden med et ekkolodd. Snart er den i overkant av fem meter og de første prøvene kan tas. Geir Helge Johansen slipper ut en lang sylinder og drar opp grumsete vann fra bunnen.

— Prøv å lukte på dette, sier han og sender flasken rundt.

Jentene fniser og rynker på nesen. Vannprøven stinker umiskjennelig av råtne egg.

— Det er illeluktende hydrogensulfid. Dette finner vi på bunnen fordi saltkonsentrasjonen er størst der og gir grunnlag for næringsrik vekst. Dessuten ligger Smålungeren oppå lag på lag med mudder som også bidrar, sier Johansen.

Stillestående vann

På tre meters dyp er vannet helt luktfritt. Det samme er tilfellet èn meter under overflaten. Der er vannet til gjengjeld svært grønt og grumsete.

Skoleelevene tar også prøver av selve algeveksten. De skal Torbjørn M. Johnsen ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøke nærmere.

— Vann med veldig sterk algevekst får en slik grønn farge. De vokser når de får mye næring. I Smålungeren er forholdene sånn sett ideelle fordi det kommer minimalt med vann inn og går minimalt med vann ut. Da blir det veldig stillestående og skaper gode vekstvilkår, sier han.

Vannforskeren synes ikke den knallgrønne fargen er særlig pen å se på, og mener kommunen burde sette i gang tiltak for å begrense algeveksten. Men snart vil fargen uansett forsvinne, fordi lyset blir borte.

— Algene er avhengig av fotosyntesen, og vil falle til bunns når vinteren kommer. Der blir de fortært av bakterier, sier han.

RÅTTENT: Vannet fra bunnen av Smålungeren lukter alt annet enn godt, synes Bertine Tønseth (t.v.) og Silje Smith Johansen
KRISTIN JANSEN
PÅ VEI: Fredrik Smith Sandstrønen prøver å styre båten ut til midten av Smålungeren.