— For en gangs skyld kan skolen være dagsaktuell, sier elevene Håkon Langøen og Mariell Bjorøy i klasse 2 B ved Laksevåg gymnas. Vi følger dem et par timer i samfunnslære. Læreboken er kuttet helt ut. All informasjon de trenger finnes på Internett. Noe mer aktuelt oppslagsverk finnes ikke.

Savner ikke bøkene

— Vi savner ikke bøkene. En bok ville dessuten heller ikke fungert i et så aktuelt tema. Vel kunne den gikk bakgrunn og historisk informasjon. Dette faget fungerer nesten bedre uten bok, mener de to elevene.

Samfunnslære er et fag der digitale læremidler nå prøves ut i grunnskolen og videregående skole. Her er flere valgmuligheter. Aschehoug har utviklet et opplegg på www.samfunn.net. Cappelens tilbud finnes på samfunn.cappelen.no. Laksevåg gymnas bruker www.s-vev.no utviklet av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i Bergen.

Går gjerne nye veier

— Teknikken er der. Jeg går gjerne nye veier. Dette har jeg tro på. Det fungerer i alle fall i praksis, sier lektor Geir Berge.

De 20 elevene i klassen sitter på datarommet de to ukentlige timene i samfunnslære. «FN og Norge - en kjærlighetshistorie?» er temaet de jobber med da vi er innom. FNs engasjement i Midtøsten er i fokus. To og to presenterer elevene sine svar på ulike oppgaver. Ofte blir det diskusjoner. I dag er de fleste tause. Bare Ina-Helen Olsen griper engasjert ordet flere ganger.

— Å jobbe på denne måten er en befriende endring i hverdagen, mener Håkon Langøen og Mariell Bjorøy. De jobber sammen om oppgavene, lager tabeller og skriver ned noe til sin egen mappe. Hjemmelekser finnes ikke, bare en plan for hva de skal jobbe med på skolen.

— Digitale hjelpemidler løser ikke alt. Intet kan erstatte boken. Men jeg har tro på å gå nye veier for å møte elevene på andre måter. At de trives viser at det fungerer, mener Geir Berge.

INGEN LÆREBOK: Håkon Langøen og Mariell Bjorøy synes det er en befriende endring i hverdagen å bare bruke datamaskinen i et fag.
FOTO: TOR KRISTIANSEN