Men vegsjef Ole Chr. Torpp føler seg trygg på at vegvesenet slipper å betale.

— Vi har nemlig fått aksept for et forslag til fremdriftsplan som går ut på at alle de pålagte tiltakene skal være gjennomført innen 1. januar 2004. Gjennom radio og fra baksiden av Bergens Tidende vil folk kunne se at det pågår arbeid i mange tunneler om natten. Vi holder planen for 2002,. og vi legger opp til at vi skal holde det fastsatte programmet også for 2003, sier Ole Chr. Torpp.

Dersom fristen fastsatt til 1. januar 2004 overskrides, må Statens vegvesen betale 500 kroner dagen for hvert enkelt tiltak i hvert enkelt tunnel som til da ikke er gjennomført.