Dette er sterkaste vindkastet som nokon gong er målt i landet. Grensa for orkan er 32,6 m/s. Det er ein vindmålar Sogn og Fjordane Energi (SFE) har ståande ved Mehuken vindpark som har gjort rekordregistreringa. Målinga, som altså viser ein vindstyrke nesten 2,7 gonger kraftigare enn orkan, er gjort over ein periode på ti sekund.

— Vi har undersøkt om registreringa kan vere feil, men det er ikkje noko som tilseier at det skal vere tilfellet, seier direktør Asgeir Aase i SFE Nett.

Heller ikkje ved Vêrvarslinga på Vestlandet stiller dei spørsmål ved ekstremnoteringa.

— Nei, vi trur dette er ei reell måling, seier statsmeteorolog Dag Kvamme.

Den sterkaste vinden Meteorologisk institutt har registrert på sine vindmålarar sidan målingane byrja i 1867, er 83,9 m/s. Den stammar frå Jan Mayen 9. april 1933. ## Stod gunstig til

Både statsmeteorologane i Bergen og energiselskapet er samde om at vindmålaren på Mehuken stod uvanleg gunstig til for å få rekordmålinga. SFE Nett har driftsansvaret for vindanlegget i Vågsøy, og har totalt tre vindmålarar gåande på staden.

— Denne vindmålaren står utsett til for vindretninga vi hadde om kvelden 1. juledag. Dei to andre vindmålarane har begge registrert vindkast over 60 m/s. Også ein vindmålar vi har på Stad har registreringar på i overkant av 60 m/s, seier Asgeir Aase.

Målestasjon tok kvelden

Den sterkaste kastevinden meteorologiske har registrert på sine målestasjonar om kvelden 25. desember, er frå Juvasshø i Jotunheimen. Her var toppnoteringa 64,7 m/s. Vêrvarslinga har ein målestasjon på Kråkenes fyr, like nord om Mehuken, men denne tok kvelden rundt klokka 19 1. juledag. I ettertid har det likevel vore råd å hente ut data som viser ein maksimal vindstyrke på 58,4 m/s.

«Dagmar» har ved fleire høve blitt samanlikna med nyttårsorkanen i 1992 som då var den sterkaste som er registrert i landet. Den gongen var vindmålarane meteorologiske hadde i drift slik at dei ikkje registrerte sterkare middelvind enn 31 m/s og kraftigare vindkast enn 41 m/s. Middelvind blir registrert over ti minutt, vindkast frå tre til fem sekund.

Under 1992-orkanen var vindstyrken langt over dette, og er difor berekna i ettertid. Ved dei to fyrstasjonane Svinøy og Skalmen, begge i Møre og Romsdal, blei vindstyrken kalkulert til 46 på middelvind og 62 i dei hardaste vindkasta.

Nyttårsorkanen tøffare

— Det som kan vere eit like godt utgangspunkt for å vurdere dei to orkanane, er vindmålingar frå flyplassar. På Sandane Lufthamn blei det målt kastevindar på 51 m/s i 1992 mot 42,6 no i jula. Også Vigra ved Ålesund og Molde hadde sterkare vind i kasta i 1992. Men på flyplassen på Sandane var middelvinden sterkast under «Dagmar», 29 mot 18 m/s, fortel Dag Kvamme.

- Korleis vurderer meteorologane fjorårets juleorkan mot nyttårsorkanen?

— Vi meiner orkanen i 1992 var noko sterkare. Både våre eigne registreringar og skadeomfanget tilseier det. Men samstundes bles det verre denne gongen enkelte stader. Spesielt i Indre Nordfjord og Indre Sogn meiner vi «Dagmar» var tyngre.