Barneombudet mener kommunene overser regelverket. Ombudet krever bedre tilsyn og at det lages et eget register over dem som passer barn mot betaling.

Dagmammaen som nå står tiltalt for å ha brukket begge beina på en to år gammel gutt, sier hun var uheldig. Legene slår fast at det er brukt betydelig makt.

PÅL ANDREAS MÆLAND

— Vi har 14 dagmammaer registrert som vi har vært på tilsyn hos og godkjent, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder ved Helsevernetaten i Bergen kommune.

— Men det må jo være langt flere dagmammaer i Bergen?

— Ja, det er det nok. Men vi har ikke mulighet til å spore opp alle. Vi er avhengig av at dagmammaene selv tar kontakt. Men vi driver også litt oppsøkende virksomhet, for eksempel hvis vi ser en annonse i avisen. Da ringer vi og gjør dem oppmerksom på at de må sende søknad til oss, svarer Skotheim.

130 «hvite» i Bergen

Dersom Bergen er representativ for hele landet, finnes det over 500 dagmammaer i kommunen. Fylkesskattesjefen har registrert 130 som oppgir inntekt som dagmamma. I tillegg kommer 104 praktikanter. Disse listene har aldri blitt samkjørt med kommunen sin liste.

Det er to lover og forskrifter som skal sikre offentlig tilsyn med dagmammaer.

Ifølge forskrift om miljørettet helsevern, den såkalte barnas arbeidsmiljølov, skal helsevernmyndighetene føre tilsyn med dagmammaer som passer minst tre barn.

— Vi går på befaring til dagmammaens hjem og undersøker om det oppfyller reglene for sikkerhet, renhold og inneklima, sier Skotheim.

Skjerpet lovverk

I tillegg ble barnehageloven innskjerpet fra årsskiftet, slik at en del dagmammaer nå trenger godkjenning som en barnehage. Dette gjelder alle som har minst fem barn under tre år og der minst ett av barna oppholder seg over 20 timer i uken hos dagmamma.

— Det kan hende at det er mange dagmammaer som nå har plikt til å søke godkjenning. Men vi vet ikke hvor mange det gjelder, sier Ragnhild Mildestveit, i seksjon for barnehage i Bergen kommunes oppvekstetat.

BT var i går i kontakt med flere av de godkjente dagmammaene. Noen av dem passer nå bare ett barn, slik at de strengt tatt ikke behøver godkjenning.

Finnes i tusenvis

I 2003 anslo en rapport fra NOVA at det var 12.000 dagmammaer i Norge. Året etter kom Statistisk sentralbyrå frem til 10.000, inkludert dem som jobber svart. Bergens andel blir i så fall rundt 500.

Skattedirektoratet har registrert 7179 «hvite» dagmammaer, deriblant 5092 som passer barna i eget hjem. Hvor mange andre som jobber svart, vet ingen. NOVA-rapporten gikk ut fra at en tredjedel betaler skatt.

Helsevernetaten og seksjon for barnehage i Bergen skal om kort tid ha et møte for å samordne tilsynet av dagmammaer. I fremtiden vil de trolig dra på felles befaringer. Det er også aktuelt å legge ut de godkjente dagmammaene på kommunens nettsider, slik at foreldre kan få bedre oversikt.