Kvinnen fra Fana hadde seks barn i alderen ett til to år hjemme hos seg da kommunens inspektører kom på besøk 14. juni. Da hadde Helsevernetaten gjentatte ganger gitt henne pålegg om å redusere antall barn og bygge om lokalene.

I politianmeldelsen fra kommunen beskrives lokalene slik: «Svært mangelfulle hygieniske og sikkerhetsmessige forhold».

— Vi ser alvorlig på forholdet, ikke minst fordi driften kunne sette barns liv og helse i fare, sier kommunaldirektør Finn Strand i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Det var han som sendte anmeldelsen til politiet.

Både Strand og leder for Helsevernetaten, Ingvar Tveit, sier det er første gang Bergen kommune har politianmeldt en dagmamma.

— Dette er sjelden vare. Men det var helt spesielle omstendigheter i denne saken, sier Tveit.

Varslet av foreldre

Helsevernetaten vil ikke gi detaljer om hva som møtte inspektørene.

— Det ligger i sakens natur at det var graverende. Vi velger et virkemiddel som står i forhold til avviket, sier Ingvar Tveit.

Kvinnen skal ikke hatt store nok arealer til seks barn. I tillegg skal det ha vært dårlig tilgang til toalett og vask. En innskjerping av barnehageloven fra nyttår sier dessuten at alle som har mer enn fem barn, der minst ett av barna tilbringer mer enn 20 timer i uken hos dagmamma, må søke godkjennelse som barnehage. Også denne bestemmelsen har dagmammaen trolig brutt.

Det var en bekymringsmelding fra en av foreldrene som fikk Helsevernetaten til å foreta tilsyn hos dagmammaen.

— Det skjer ikke så sjelden at brukere av dagmammaer henvender seg til oss. En del foreldre vil gjerne ha en uavhengig tredjepart til å kontrollere, sier Tveit.

9000 i bot

I høst fikk kvinnen et forelegg på 9000 kroner for å ha drevet virksomheten uten tillatelse i seks måneder og for ikke å rette seg etter påleggene.

— Jeg fant ikke andre eksempler på en sak som gjaldt dagmamma eller barnehage. Slik sett er det nybrottsarbeid. Foreleggets størrelse tok utgangspunkt i inntekt og hvor mye hun har tjent på den ulovlige driften. Hun vedtok forelegget etter kort tid, forteller politijurist Trygve Ritland ved Hordaland politidistrikt.

Kommunaldirektøren vil ikke kommentere foreleggets størrelse, men sier han er glad for at politiet har reagert.

Ble stanset i 1998

Selv om det kun er forholdene i år dagmammaen ble bøtelagt for, tror Helsevernetaten at Fana-kvinnen i lang tid har jobbet som dagmamma med for mange barn.

Også i 1998 ble hun bedt av kommunen om å innstille dagmammavirksomheten, etter at det var avdekket flere kritikkverdige forhold. Ifølge anmeldelsen begynte kvinnen som dagmamma på nytt 1. mars 2005. Hun søkte da om godkjenning, men trakk søknaden en måned senere. Kvinnen opplyste til kommunen at hun ville avslutte virksomheten.

— Helsevernetaten følger nå med på denne kvinnen, og vil kontrollere at hun ikke på nytt starter ulovlig virksomhet, sier kommunaldirektør Finn Strand.