– Vi spør oss om dette kan være en misforståelse, sier informasjonssjef Mona Høgli i Helse Bergen.

TV 2-nyhetene meldte onsdag kveld at Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med handlingsplanen det har fått fra Helse Bergen. Handlingsplanen beskriver hvordan sykehuset vil forbedre arbeidsmiljøet på sikkerhetsavdelingen ved sykehuset.

– Grunn til bekymring

Dersom ikke Helse Bergen gir et nytt, og bedre svar, vil en tvangsbot på 10.000 kroner per dag løpe fra 2. januar, skriver tilsynet.

BT har tidligere omtalt en rapport fra Arbeidstilsynet om arbeidsforholdene. Der står det blant annet om gjennomtrekk blant ansatte, svært høy bruk av ufaglærte vikarer, høyt sykefravær, represalier for kritikk mot ledelsen.

Arbeidstilsynet har i et av sine brev skrevet at «Det er grunn til bekymring når voksne og erfarne arbeidstakere frykter å gå på jobb, ikke på grunn av pasientene, men grunnet de organisatoriske forholdene ved avdelingen, slik Arbeidstilsynet har fått en rekke meldinger om.»

Beslutning om bot i dag?

Fredag før jul sendte Helse Bergen et nytt brev til Arbeidstilsynet der de presiserer enkelte ting i handlingsplanen.

Høgli sier til BT at Helse Bergen kan ha uttrykt seg litt uklart og lurer på om tilsynet kan ha misforstått. Hun viser til et punkt som dreier seg om en såkalt finkartlegging.

– I brevet fra Arbeidstilsynet kan det se ut som at de tror at vi ikke er ferdig før 1. mai med denne kartleggingen. Men tiltakene settes i gang lenge før det. Tiltak rundt organisatoriske forhold innen 1. februar, mens tiltak for mellommenneskelige forhold skal iverksettes innen 1. mai, sier hun.

Ifølge TV 2 skal Arbeidstilsynet studere det nye brevet i dag. Er de fornøyd, blir tvangsboten avblåst.