Statens forurensingstilsyn (SFT) ilegger bedriften Alexela Sløvåg i Gulen dagbøter på 25.000 kroner fra 16. august.

— Uforsvarlig lagring

Virksomheten bøtelegges fordi det lekker fra sekker med slam som stammer fra mottaket til Vest Tank.

– Dette avfallet har vi fattet vedtak om tvangsmulkt om, fordi de har en uforsvarlig lagring av avfallet. Fra 16. august vil det påløpe dagbøter på 25.000 per dag, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT til NRK.

Ifølge bedriften stammer ikke avfallet fra Vest Tank-ulykken, men SFT påpeker at avfallet kan forårsake forurensing.

I går ble det klart at SFT ikke lenger vil vente på at Gulen-bedriften setter i gang med opprydningsarbeidet. SFT tar nå selv over arbeidet, og lar regningen gå til Alexela Sløvåg.

- Vi kunne begynt neste uke

Ledelsen ved Sløvåg sier selv til BT i dag at dersom de hadde fått litt lenger tid, ville de kunne satt i gang arbeidet neste uke .

– SFT vil inngå en avtale med Norsk avfallshåndtering (NOAH) om å få fjernet avfallet. Alexela Sløvåg vil bli holdt økonomisk ansvarlig for håndteringen, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Statens forurensingstilsyn til NTB.

Alexela Sløvåg hadde, etter flere utsettelser, frist til torsdag med å inngå en bindene avtale om fjerne og behandle 800 tonn helsefarlig avfall i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane.

Forurensningsutslippet skjedde etter en eksplosjon i to tanker ved Vest Tanks anlegg i Sløvåg.

MOT FJERNING: I dei kvite sekkene rundt tanken til venstre står det framleis igjen 800 tonn med forureina grus. I bakgrunnen står framleis spora av T3 og T4, dei to tankane som eksploderte i fjor ved tidlegare Vest Tank, no Alexela Sløvåg. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN
Skodvin, Helge