— Dette svekker ikke min uro i forhold til Dagbladets integritet. Det minner om kampanjejournalistikk.

Det sier tillitsvalgt representant for overlegene i Helse Førde, Rune Arild Larsen, til Bergens Tidende.

Han sikter til opplysningen om at Dagbladets sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen er gift med Margrethe Sunde, datter av Arne Sunde, tidligere fylkeslege i Sogn og Fjordane, som har skrevet kritiske leserbrev mot Helse Førde i lokalavisene.

— Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved integriteten til avisen i denne saken. Jeg aner en skjult kampanjejournalistikk, sier Rune Arild Larsen.

Han har tidligere kritisert Dagbladet fordi en av avisens journalister, som tidligere har skrevet om bråket rundt den omstridte Helse Førde-direktøren Jon Bolstad, er datter av en sykehusaksjonist.

- Må slutte å tulle

Sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen avviser overfor BT den påståtte koblingen.

— Dette var fullstendig nytt for meg. Jeg aner ikke på hvilken side og på hvilken måte min svigerfar har engasjert seg i helsespørsmål og sykehusstrid i Sogn Fjordane. Heller ikke vet jeg noe om hvilke leserbrev han har skrevet og om hva. Jeg vil anbefale at de slutter å tulle og heller konsentrerer seg om å gjøre den jobben som de er satt til å gjøre, nemlig å løse helseproblemene i Sogn og Fjordane, sier han.

— Spekulasjonene om at vi skulle ha skjulte motiver for å ta opp en slik sak, er helt meningsløse og tatt ut av luften. Det vi har gjort, er å drive ordinær journalistikk etter vanlig mønster, vi har hentet inn tilsvar og kommentarer fra berørte parter og belyst saken på helt rutinemessig måte. Hvis noen kan påpeke noen feil i reportasjene våre, må de komme og si det, men så vidt jeg vet er det ingen som har kommet opp med noe slikt.

— Det er lov å dumme seg ut, men å beskylde oss for å ha en skjult agenda, er en fullstendig avsporing. Folk flest i media har familie eller kjente med tilknytning til saker som blir tatt opp. Som sjefredaktør kjenner jeg folk i mange samfunnslag, det være seg i politikken, i helsevesenet eller blant de kriminelle for den saks skyld.

— Skjønner du at det kan oppfattes slik?

— Overhodet ikke. Har ikke tenkt tanken en gang, sier Eriksen, som sier at han ikke er inne i den daglige vurderingen av saker. - Men om jeg hadde vært det i denne saken, ville jeg overhodet ikke ha sett problemet, sier han.

Hetskampanje

På internett foregår det nå en hetskampanje mot flere i styret og ledelsen i helse Førde, skriver NRK Sogn og Fjordane. Blant annet skriver en anonym person med åpenbart stor kjennskap til både Lærdal sykehus og Helse Førde at bråket rundt den administrerende direktøren bare var oppvarmingen. Den neste som skal tas er klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus, ifølge NRK.

  • Jeg opplever dette som vanskelig. Det er vondt med tanke på organisasjonen Helse Førde, og jeg er også opptatt av at dette tar mye fokus bort fra det vil heller skulle brukt kreftene på, sier Anne Margrethe Øvsthus til NRK Sogn og Fjordane.