4. september: Giardia-smitte påvises hos studenter i et kollektiv i Bergen sentrum.

29. oktober: Helsemyndighetene blir klar over at byen står overfor et Giardia-utbrudd. På to uker er det registrert like mange tilfeller som på et normalår.

1. november: Smittevernoverlege Øystein Søbstad holder møte om situasjonen med

2. november: Helsemyndighetene slår full alarm. For første gang informeres publikum. Flere hundre bergensere er smittet av Giardia. Smittevernoverlege Øystein Søbstad kaller det en epidemi.

Bergen kommune, ved helsevernetaten og vann— og avløpsseksjonen, avviser at drikkevannet er smittekilden. Dette skjer på tross av at infisert drikkevann er den vanligste kilden til Giardia-infeksjon. Helsebyråd Trude Drevland sier bergenserne ikke trenger koke drikkevannet. - Jeg stoler på Helsevernetaten, sier hun.

3. november: Mattilsynet antyder at forurensingen må komme fra drikkevannet. Helsebyråd Trude Drevland stoler ikke lenger på Helsevernetaten, som sier folk ikke trenger koke vannet. Drevland sier at hun nå vil koke vannet.

4. november: Statens Folkehelseinstitutt kommer til Bergen for å hjelpe kommunen med intervjuundersøkelser av smittede bergensere. - Kok drikkevannet, oppfordrer nå Bergen kommune.

5. november: Svartediket er smittekilden, fastslår Mattilsynet. De innfører kokepåbud. Samtidig er apotek i Bergen sentrum utsolgt for parasittdreperen Flagyl.

6. november: Bergen kommune jakter på bæsj og andre mulige smittekilder rundt Svartediket. Jakten gir ingen svar.

8. november: Det strømmer på med nye syke. Samtidig peker Bergen kommune nå på kloakken i Starefossen og Knatten-området som hovedmistenkte. Eller kanskje er sauer og hunder i området de skyldige? Inngjerding av Svartediket vurderes, det samme blir flytting av Brushytten.

9. november: Ingeniører fra Bergen kommune innrømmer at renseanlegget på Svartediket har gått ut på dato. Nytt anlegg vil ikke stå ferdig før i 2007. Et midlertidig UV-filter vurderes.

10. november: Beboere i sentrum har ennå ikke fått direkte informasjon fra Bergen kommune om hvordan de skal forholde seg til det forurensede drikkevannet. Informasjon blir kun gitt på kommunens hjemmeside og i avisene.

11. november: Forbrukerrådet mener de som har blitt syke av drikkevannet har krav på erstatning av Bergen kommune.

12. november: Kommunen nekter å gi syke erstatning for utleggene de er påført. Folk får klare seg med de 200 kronene de får i smitterabatt på vannavgiften.

13. november: Fire av ti sentrumsbeboere er misfornøyd med informasjonen fra Bergen kommune. Folk burde fått informasjon gjennom oppslag i gatene og løpesedler, mener Forbrukerrådet. Helsevernetaten innrømmer mangelfull informasjon.

15. november: Kloakkforurensingen er knyttet til en oversvømmelse i september, mener nå vann- og avløpsetaten.

16. november: BT skriver at Askøy kommune, i motsetning til Bergen, dekker innbyggernes utgifter til å kjøpe vann når springvannet ikke er godt.

17. november: Kaféen på Ulriken pekes ut som ny hovedmistenkt. Men enda skal det gå to uker før kontrollører kommer seg opp på Ulriken.

Et nytt UV-filter garanterer trygt vann - men først i februar.

1. desember: Kokepåbudet opprettholdes.

3. desember: Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune tar selvkritikk for at de aldri har kontrollert septiktanken på Ulriken skikkelig.

13. desember: Giardia påvises i vannprøvene fra Ulriken. Over 1000 er nå offisielt smittet - og mørketallene er trolig store.