Det er klart etter at han i dag gikk seirende ut av rektorvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) med 58,9 prosent av stemmene.

Olsen kommer fra stillingen som dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.

Med seg i rektorteamet sitt har han Anne Lise Fimreite, som blir prorektor, Anne Christine Johannessen som blir ny viserektor for internasjonalisering, og Oddrun Samdal som blir viserektor for utdanning.

Olsens motstander var Kuvvet Atakan, som stilte til valg sammen med Vigdis Broch-Due, Gottfried Greve og Jill Walker Rettberg.

— Gleder oss til å ta fatt

— Jeg hadde en god magefølelse, men helt sikker kan man jo ikke være. Så det var veldig godt å få den bekreftelsen da resultatet kom, og ikke minst var det godt at vi vant med en så god margin, sier Olsen til bt.no etter seieren onsdag ettermiddag.

— Det er viktig for å ha legitimitet i uttøvelsen av det vervet vi nå har fått. Vi er veldig glade for den tilliten vi har fått og gleder oss hemningsløst til å ta over.

Offensiv og utadvendt

Olsen fortsetter som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet frem til i høst. 1. august tiltrer han den nye stillingen. Som rektor kommer han til å være det han kaller offensiv, utadvendt og samfunnsorientert.

— Som rektor ønsker jeg å by på meg selv i betydelig grad. Jeg vil jobbe for å ha en god dialog med de andre forskningsinstitusjonene i Bergen for å realisere vår visjon om kunnskapsregionen Bergen.

Det viktigste Olsen vil fokusere på som rektor er å jobbe videre for å heve kvaliteten på forskningen og utdanningen ved UiB.

— Ikke minst vil vi jobbe for å legge til rette for at vi får det handlingsrommet vi trenger for å nå våre mål, både økonomisk og poiltisk.

326 blanke stemmer

Det ble i alt avgitt 4565 stemmer, noe som tilsvarer en valgoppslutning på 27,5 prosent. Stemmeoppslutningen var størst blant de vitenskapelig ansatte (61,5 prosent) og lavest blant studentene (20 prosent).

Det var 326 blanke stemmer, herav 287 fra studentene, 24 fra vitenskapelig ansatte og 15 fra teknisk/administrativt ansatte.

Rektorvalget på UiB har pågått i en uke. Det er ansatte ved universitetet og studenter som har hatt stemmerett. Stemmene teller midlertid ulikt, og vektes slik:

  • Vitenskapelig ansatte: 59 prosent
  • Teknisk og administrativt ansatte: 16 prosent
  • Studenter: 25 prosent