Dag Hammarskjøld, 1905-61, svensk diplomat, sosialøkonom og politiker. Dosent ved Stockholms høyskole 1933.

I 1953 ble han valgt til generalsekretær i FN etter Trygve Lie.

Hammarskjöld arbeidet utrettelig for å hindre at generalsekretærens virkemuligheter ble begrenset som følge av spenningen mellom stormaktene. Gjennom personlig initiativ og et nært samarbeid med det store flertall av små og mellomstore medlemsland lyktes det ham ved flere anledninger å gripe avgjørende inn for å forhindre krig i spenningsladde områder.

Ved å handle resolutt og bestemt lyktes det ham å sikre at FN-organer ble representert ved kriser i Midtøsten (Egypt, Palestina, Libanon, Jordan, Irak), Asia (Laos, Korea) og i Afrika (spesielt Kongo). Under et forsøk på å få i stand våpenhvile styrtet Hammarskjöld med et fly i Nord-Rhodesia (Zambia) 17.-18. september 1961 og omkom.

Posthumt ble Hammarskjöld tildelt Nobels fredspris for 1960.