— Det er best jeg tar med meg en haug med bøker så jeg får tiden til å gå, sier Dag Andreassen med et lite smil. Det var nemlig ikke en pasient å se på de lange korridorene og i venterommene på vaksinasjonssenteret da vi var innom mandag ettermiddag.

De lange køene er borte, og de få fra risikogruppene som kommer, får komme til med en gang.

Ønsker å bidra

Andreassen har vært med på influensabølger og unntakstilstand tidligere, men da var det for å behandle folk som allerede var blitt syke.

— Jeg mener det var på slutten av 1970-tallet. Da måtte vi opprette influensaklinikker i de ulike bydelene for at folk skulle få nødhjelp, sier den pensjonerte legen.

Han er ikke det minste redd for ikke å være oppdatert etter å ha vært i pensjonistenes rekker i ti år.

— Influensasykdom har jeg jobbet mye med. Det viktige nå, som den gang, er å få jobben gjort. Det er viktig å få flest mulig vaksinert mens pandemien bare er en trussel, sier Andreassen.

Tilbake i manesjen

Andreassen gleder seg til å ta fatt. Han synes det er kjekt å være tilbake i manesjen.

— Det er som med sirkushesten, vet du, sier han med et stort smil. Det er kjekt å være med igjen, for jeg føler at jeg har noe å gi her, sier han.

Han syntes det var sårt da legelisensen hans ble inndradd på dagen da han fylte 75 år. Han ble nærmest fratatt en del av identiteten. Men det gikk greit å få en ny midlertidig lisens nå når myndighetene igjen har brukt for ham.

— Jeg måtte betale kr 690 og få en bekreftelse på at jeg er ved mine fulle fem og skjønner hva dette handler om, forteller han.

— Men det gikk greit.

Stor pågang fra frivillige

Etter at Bergen kommune har annonsert etter flere frivillige til massevaksinasjonen starter, har det vært stor pågang på telefonene til Bergen kommune.

Likevel trengs det fortsatt flere pensjonerte leger, som kan være tilgjengelig når dørene åpner på Brann stadion og hele byens befolkning skal få sine stikk mot svineinfluensa.

Ronald Hole