• Veldig rart, sier rektor. - Isolert kan det virke pussig, svarer Vegvesenet.

Beboerne er rasende etter atfartsgrensen på Hardangerveien i Helldalen (fylkesveg 580) i Fana i Bergen bleredusert fra 60 til 50 km/t.

De vil ha tilbake den gamlegrensen.

Asbjørn Olav Hanseth mener at bilisteneer irritert og provosert over fartsreduksjonen.

— Deter blitt farligere med mer stygg kjøring. Det er et under at det ikke harskjedd noe. En vakker dag går det galt, sier Hanseth til bt.no.

Fotoboksen håver inn

Det var Fanaposten som først omtaltesaken fredag. De skriver at fotoboksen som står i området, har drattinn 1,2 millioner kroner på fire måneder.

Fra å være langt nede på listen i2011, er boksen plutselig helt oppe i tetsjiktet i Hordaland - til tross for atantall driftstimer har gått kraftig ned. Det viser tall bt.no har fått frapolitiet.

FARLIG TRAFIKK: Mai Opdahl, Asbjørn Hanseth og Bjørn Skjoldal er bekymret over trafikksituasjonen.
CHRIS RONALD HERMANSEN, FANAPOSTEN

Man skulle kanskje tro at det var enønskesituasjon for beboerne, men slik er det ikke.

Bjørn Skjoldal sier at de sittermed hjerten i halsen hver gang de skal kjøre ut på hovedveien.

— Deter 17 familier som skal ut fra vår utkjørsel. Du kan ta deg faen på at detkommer to biler ved siden av oppover. De kjører forbi etter fotoboksen. Detskjedde aldri da det var 60-sone, sier Skjoldal.

Han sier de bare har sett enradarkontroll siden fartsgrensen ble endret i februar i fjor. Familien har værti kontakt med politiet flere ganger, men de kan ikke love flere kontrollereller andre endringer.

— Fartsgrensener Vegvesenets ansvar. Jeg har ikke kontroll på hvor mange ganger vi har vært der, menvi har mange områder som må prioriteres, sier politisjef i Bergen Sør, MortenØrn.

Han understreker at det foreløpiger ikke registrert noen personulykker i området.

Skolen fikk nei

Tidligere rektor på nå nedlagteHelldal skole, Ingeborg Irgens-Hagevik Garvik, forstår heller ikkeendringen, men ut fra et annet perspektiv enn beboerne.

Skolen ligger et par meter fra hovedveien, ogIrgens-Hagevik Garvik sier at de i lang tid jobbet for lavere fart.

Gjennomslaget kom først etter at skolen ble lagtned.

— Detteer veldig rart. Vi kjempet for å få ned grensen i flere år. Vi søkte flereganger, sier rektoren som nå styrer naboskolen Sædalen.

Overingeniør Tore Bergundhaugen iStatens vegvesen vedgår tidspunktet er spesielt.

- Hvorfor setter dere ned fartsgrensen etter atskolebarna er forsvunnet?

— Isolertkan det virke pussig. Vi vurderer aktiviteten langs veien. Skolen har en del åsi, men det har også vært en del nyetablering i området, og det er fortsattskolebarn der, sier Bergundhaugen.

Han understreker at han ikke kanhuske å ha hatt søknader fra skolen til behandling.

Nytt regelverk i 2011

I 2011 endret Vegdirektoratet endret kriteriene for veier utenfortettbygde strøk, og det var årsaken til fartsreduksjonen i Helldalen, ifølgeBergundhaugen.

— Vigjorde en totalvurdering av hele veistrekningen. Da ser vi på veiens standardog tettheten av avkjørsler, sier han.

Fartsgrensen på flere andre strekninger i og rundt Bergen ble også endreti 2011. Overingeniøren sier at før- og ettermålinger viser at farten hargått ned de fleste steder, men han kan ikke si om det er gjort slike målinger iHelldalen.

Statens vegvesen vil ikke utenvidere vurdere å gå tilbake til den gamle fartsgrensen i Helldalen.

— Detvil ta litt tid før et nytt fartsnivå etablerer seg. Hvis noen føler at det erfarlig, er det betenkelig, men jeg kjører der selv et par ganger i uken og harikke det inntrykket, sier Bergundhaugen.

Vet du om liknende saker? SendMMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Diskuter saken under:

NEDSATT FART: Nå er det 50-grense i begge retninger i Helldalen. På den ene siden, mot øst, står det en fotoboks - på den andre en tavle som måler og viser deg hastigheten. - Det står over 50 km/t i 90 prosent av tilfellene, sier beboer Asbjørn Olav Hanseth.
MARITA AAREKOL
FARTSMÅLING: Mange bilister holder for høy fart på Hardangerveien gjennom Helldalen.
MARITA AAREKOL