Det er gratis å parkere i Os sentrum i Hordaland, men du må legge en parkeringsskive i bilen eller en lapp med klokkeslettet du parkerte.

Hvis ikke, risikerer du gebyr på 500 kroner.

— Du skal ha tungen riktig i munnen når du skal parkere på Os, sier journalist Andris Hamre i Midtsiden.no til bt.no.

Tips om parkering? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Varaordføreren fikk bot

Det har varaordfører Marie Elisabeth Lunde Bruarøy (H) - en av dem som vedtatt skive-systemet - fått erfare.

Nå har hun klaget til kommunen etter å ha fått et gebyr på 500 kroner.

Høyre-politikeren, som er i permisjon til nyttår, skulle på et møte nylig. Hun parkerte ifølge klagen på Gjestebryggen 08.22 og noterte seg for tre timer.

Hun sto syv minutter over tiden. Da hun kom tilbake 11.29, lå det en gul overraskelse på frontruten.

Kommunens varaordfører innrømmer å ha stått over betalt tid, men mener at kommunen har praktisert 15 minutters slingringsmonn.

- Men du har jo laget regelverket selv?

— Jeg klager ikke på regelverket, men på praktiseringen av det. Jeg stiller i hvert fall spørsmål om hvordan det skal gjøres. Det er lov å spørre, sier Bruarøy som sier at hun oppfatter seg som privatperson i denne saken.

Vil ha slingringsmonn

Lunde Bruarøy skriver i klagen at «eg har oppfatning om at det skal vera 15 minutts «slingring» på tida, i og med at dette er kommunisert ut tidlegare, og det er bakgrunnen for klagen. Har full respekt for parkeringsreglane, og hadde eg vore yttarlegare 10 minutt seinare, hadde eg betalt utan innsigelse».

Hun sier til bt.no at hun har sjekket reglementet, men det står ingenting om 15-minuttersregelen.

Hun får likevel støtte av journalist Andris Hamre.

— Det som har vært tullete, er at kommunikasjonen fra kommunen har vært variabel. Noen har gitt uttrykk for sine personlige meninger, og ikke reglene. Rådmannen og kommunalsjefen snakket mot hverandre i et politisk møte i vår, sier Hamre.

Irritert advokat

Advokat Arne Njøten er en av utallige andre som har klaget til det kommunale selskapet Os park. Postjournalen er full av klager på gebyr, senest med saker fra forrige uke.

— Jeg følte at jeg fikk bot på en gratisparkering. Jeg ble så irritert at jeg ikke kan få sagt det. Jeg ble villedet og reagerer på skiltsystemet. De må skjerpe seg og tale tydelig. Jeg måtte ha en skive, men det fikk jeg ikke med meg. Jeg er sjelden på Os, og informasjonsskiltet sto på andre siden, sier Njøten.

Jeg følte at jeg fikk bot på en gratisparkering. Jeg ble så irritert at jeg ikke kan få sagt det. Advokat Arne Njøten

— Jeg var borte i et kvarter, jeg skulle bare inn i en bankboks. Satt de i vinduet og fulgte med? spør han.

«Jeg kan aldri tenke meg at formålet - i en Frp-kommune - er å ta inn offentlige gebyrer på et så villedende grunnlag som i dette tilfellet,» skriver advokaten i sin klage.

Etter å ha blitt blankt avvist, ga Arne Njøten opp å klage videre.

— Jeg tålte 500 kroner, men det var veldig unødvendig. Jeg hadde ikke tid til å fortsette saken, sier han.

Norpark: - Pinlig

Os kommune koblet inn bransjeforeningen Norpark for å svare på klagen til Njøten.

— Jeg synes det var pinlig fra advokaten. Når man ser parkeringsskilt, har man aktiv undersøkelsesplikt. Det er ikke annerledes fordi det er gratisparkering. Det fremgår av parkeringsforskrifter og dommer i Høyesterett, sier daglig leder Egil Østvik i Norpark til bt.no.

Han avviser at Os har spesielle problemer med parkeringen.

— Dette er en enkel måte å regulere på. Det ble innført i 2005, og for eksempel Sandefjord har gode erfaringer, sier Norpark-sjefen.

- Hvorfor er det få andre som bruker det da?

— Det er kanskje fordi man har satset på avgiftsparkering andre steder. Det er litt ut med gratisparkering, sier Østvik.

Beklager dårlig informasjon

Kommunalsjef Karl Ole Midtbø i Os kommune mener at systemet og informasjonen er blitt bedre.

— Antall feilparkeringer har gått kraftig ned, og antall positive tilbakemeldinger er økende, sier han.

- Men det strømmer fortsatt inn med klager?

— Da må du sammenlikne med andre kommuner. Har du spurt Voss? Bergen? sier kommunalsjefen.

Os kommune har imidlertid ikke tall for antall klager.

Midtbø har selv fått en rekke bøter i Os, og sier at han tapetsert kontoret med gule lapper. Han tar kritikk for det han kaller «utilstrekkelig informasjon» i starten.

— Vi erkjenner at informasjonen har vært for dårlig. Vi har ikke nådd frem til alle. Det er samme utfordring med alle nye ordninger. Ting tar tid. Jeg har veldig respekt for det, sier han.

Han avviser likevel klagen fra blant annet advokat Njøten.

— Jeg vil ikke gå inn på enkeltsaker, men han har fått svar, sier kommunalsjefen.

«Greit at hun klager»

Når det gjelder klagen fra varaordføreren, synes han at det er greit at Lunde Bruarøy klager.

-Er det ikke et utilbørlig press at de som har laget reglementet, klager?

— Hun må få lov å klage som andre. Alle blir irritert når de får et parkeringsgebyr. Vi kan ikke frata politikere klageretten. Men klagen må behandles som alle andre, sier Midtbø.

Dette støttes også av ekspertisen på Dragefjellet i Bergen. Professor Henriette Sinding Aasen ved Juridisk fakultet sier alle har lov til å klage.

— Men det må ikke være for tette bånd mellom klageren og saksbehandleren, sier hun.

Kommunalsjefen sier at han ikke kjenner til en 15-minuttsregel i Os, men åpner for en viss slingring.

— Dette er en umulig diskusjon, men det tar noe tid å skrive ut gebyr. Slik jeg har forstått det er det slik at hvis du kommer i løpet av den tiden, før gebyret er skrevet ut, er det greit, sier Midtbø.

Journalist Andris Hamre i Midtsiden.no mener likevel at systemet er greit.

— Det er kommet seg når de har fått opp litt info om hvordan det fungerer. Og nå er det faktisk mulig å få seg en parkeringsplass på Os når du har et ærend, sier han.

PS! Forbrukerrådet har laget en liste som viser når det ikke nytter å klage. «Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollavgift fordi du kun var noen minutter for sen, gis ikke medhold», heter det blant annet. Se listen her.

Diskuter saken under:

VIL IKKE BETALE: Marie Elisabeth Lunde Bruarøy er i permisjon som varaordfører, og anser at hun har klaget som privatperson. Dette bildet er fra valgkampen i 2011.
TOR HØVIK (arkiv)
INGEN BØNN: Os kommune har hengt opp informasjon om den nye ordningen på ulike steder i sentrum. Ifølge Norpark må du selv oppsøke dette skiltet og tolke det riktig. Os kommune selv beklager at informasjonen har vært for dårlig.
KJETIL BRUARØY, MIDTSIDEN
SKIVEBOM: Varaordføreren stilte parkeringsskiven feil vei. Dermed fikk hun bot.
KJETIL BRUARØY, MIDTSIDEN