I årevis hadde folk kastet bosset sitt i Smålungeren, men problemet var at flo og fjære ikke klarte å fjerne bosset. Det bygget seg opp, og trolig luktet det på fjære sjø. Men enda verre var det likevel med bosset som ble kastet i rennesteinen.

Dette forteller Marianne Herfindal Johannessen i det siste nummeret av Bergensposten som blir utgitt av Statsarkivet i Bergen.

Tok hardt i

I Bergen var det ikke lenger noen kjære mor. Byens gater kunne ikke flomme over av boss og uhumskheter, og det ble innført harde bøter for dem som lempet boss og skitt i rennesteinen. Straffen skulle svi skikkelig, og vekterne som fikk oppsyn med gatene skulle sørge for «vedbørlig Strafs Liidelse for de schyldige».

Myndighetene forlangte nå at folk skulle kaste kloakken sin på sjøen, enten på Nøstet eller i et av de to Lungegårdsvannene, men innså at det ble nødvendig med offentlig innhenting av avfall, også slikt som kommer «af Mennisckers legeme».

Dersom det ble problemer med å skaffe frivillige til «renovasjonsvesenet», kunne Magistraten tvinge «byens Gemeene folck, samt Stærke og føre Betlere, være sig af Mandz eller Qvindes Personer, dertil at tvinge og trax med fængsel paa vand og brød, eller og med Hals Jernet at lade Straffe, om de sig derudi veigrer». Arbeidet skulle være lønnet.

Lus og skabb

I Bergen var renovasjonsordningen nesten 100 år gammel da Hans Nielsen Hauge kom til Strusshamn på Askøy tidlig på 1800-tallet. Han beskrev folket der som det mest skittenfeldige han noen gang hadde opplevd. De vasket seg svært sjelden, såpe var ikke i bruk. Resultatet var lus og skabb, og folk klødde seg til blods. Men det ble likevel betraktet som helt normalt.

Dette var ikke spesielt for Strusshamn. Også mange andre steder var den gamle tradisjonen med «laugardag» dødd vekk, skriver Bjørn Davidsen i en artikkel om tuberkulose på 1800-tallet. Sykdommen var en alvorlig svøpe for folk, da det døde 10.000 mennesker hvert år rundt 1900, av en befolkning på bare to millioner.

Mange har fått opp øynene for bladet fra Statsarkivet, som selges på lesesalen, og neste år planlegges to nummer av bladet.

BERGENSPOSTEN utgis av Statsarkivet i Bergen.