Borevisor Jan Levin har laget en oversikt over den unge investorens anskaffelser og privatøkonomi frem til han gikk personlig konkurs våren 2004. * I 1997 overtar Carl Fredrik Seim foreldrenes hytte på Kvamskogen for kr 270.000,-. Hytten, som var overbeheftet med pant, er nå overtatt av Carl Fredrik Seims foreldre.

 • Rosenberg Eiendomsselskap AS – som opprinnelig var eiet av Carl Fredrik Seim og Truls R. Olsen med 50 % hver – kjøper en leilighet i Strandgaten 209 for 1.708.767 kroner i 1998.. Denne blir ved årsskiftet 1999/2000 solgt fra selskapet til Carl Fredrik Seim og Maria Valding Seim for 1.860.000. Ekteparet Seim finansierer kjøpet ved lån i Sparebanken Vest på 1.150.000. Restfinansieringen er ukjent for oss. Ekteparet selger leiligheten i 2001 for 2.120.000 kroner.
 • I mars 2001 kjøper ekteparet Seim eneboligen i Starefossveien 19 for kr. 5.500.000,-. Kjøpet finansieres ved lån i Sparebanken Vest på kr. 4.380.000,-. Rest finansieres ved egenkapital som kom fra salget av leiligheten i Strandgaten 209. Eneboligen er nå i sin helhet overtatt av ektefellen, ved at hele eiendommens verdi etter fradrag for pantegjeld er betalt til boet.
 • I mai 2003 kjøper ekteparet Seim Audun Rekstens tidligere bolig på Skipaneset for 13 millioner kroner fra Zeta Eiendom AS. Zeta Eiendom AS hadde i november 2001 kjøpt eiendommen for 9 millioner. I mai 2005 ble eiendommen tvangssolgt for 9,5 millioner.
 • Den første bilen paret hadde var en Ford Fiesta.
 • Den andre bilen Carl Fredrik Seim disponerer er en Audi A4 Quatro Turbo Avant, med sportspakke og diverse annet ekstrautstyr. Denne bilen har siden kjøpet 05. mai 2000 vært registrert på Carl Fredrik Seim. Innkjøpsprisen på denne Audien er ca. 450.000 kroner.
 • Jæger Sentrum AS gir den 9. oktober 2001 tilbud til C. F. Seim AS på en BMW Z3 Roadster på 415.000 kroner. Audien blir da solgt som delbetaling med 300.000 kroner. Denne bilen i selges til Tide Auto AS for 200.000. * C. F. Seim Regnskapsbyrå AS kjøper den 5. februar 2002 en Audi RS4, DB 25744. Denne bilen overdras til Carl Fredrik Seim 6. februar 2002. Bilen blir finansiert ved at Carl Fredrik Seim opptar lån i Elcon Finans på 725.000 kroner – og det betales 200.000 kontant den 6 februar 2002 til Frode Håvik som var ansatt hos Granheim Bilsenter AS. På denne bakgrunn er bilens kjøpesum 900.000 kroner.
 • 12. september 2002 inngår C. F. Seim Regnskapsbyrå AS ny kjøpekontrakt med Granheim Bilsenter AS om kjøp av en Audi RS 6 for 1.650.000 kroner. Elcon Finans AS finansierte bilen med 753.000 kroner.
 • 14. mai 2002 registreres en Mercedes-Benz ML55 AMG 2001 modell sportsbil på ektefellen. Etter kontrakt er denne bilen kjøpt fra Granheim Bilsenter AS for 1.300.000 kroner. Etter faktura fra

Granheim Bilsenter AS er salgssummen 1.350.000 kroner. Den er finansiert ved låneopptak hos Elcon Finans AS med 703.190 kroner. Også denne bilen finansieres ved uttak fra selskap Carl Fredrik Seim eier. Beløpet som kommer fra uttak er 650.000 kroner. Denne bilen ble etter konkursen solgt og det tilfalt boet kr. 92.114,96. * Sommeren 2003 eier Carl Fredrik Seim og ektefelle en Audi RS6 2002 modell til en nybilpris på 1,6 millioner kroner og en Mercedes-Benz ML55 AMG 2001 modell til en nybilpris på 1,4 millioner kroner. Finansieringen av disse to bilene skjer etter det Carl Fredrik Seim opplyser ved uttak fra selskap Carl Fredrik Seim eier med litt over 2 millioner kroner.

 • Under et opphold på hotell Carlton i Cannes høsten 2001 bestiller ekteparet Seim en seilbåt First 40.7 som skal leveres uten seil. Seilene bestilles separat. Samlet investeringssum for seilbåten med seil er 1.809.366 kroner. Båten leveres våren 2002. Betalingen ved leveringen av seilbåten våren 2002 med 1.357.241 kroner kommer fra Flakne & Solberg AS.
 • Fra Urmaker Bjerke har bostyrer mottatt følgende oversikt over klokker innkjøp av Carl Fredrik Seim og gitt som gaver (Opplysningen om klokkegaven til Bjørn Erik Flakne er gitt av Carl Fredrik Seim):
 • Omega Const, morgengave til Maria,

25.000 kroner.

 • Rolex Truls, R. Olsen, 32.600 kroner.
 • Rolex, svoger, 32.600 kroner.
 • Rolex, Pia Christine Seim (søster),

28.300 kroner.

 • Rolex, Bjørn Erik Flakne, 50 000 kroner.
 • Patex Philippe, konen Maria, 181.000 kroner.
 • Sum: 349.500 kroner.
 • Borevisor viser, når det gjelder privatforbruk, til kostnadsfø ringer av private kostnader i flere selskaper. Blant annet kostnadsføring av dobbeltseng med madrasser til 83.796 kroner og kjøleskap til 32.000 i Rosenberg Eiendomsselskap AS.
 • C. F. Seim Regnskapsbyrå AS dekker reise til Cannes og opphold på Cannes mest fasjonable hotell med kr. 52.087 i 7 dager. Dette indikerer et høyt privatforbruk. Det er ikke mulig å tallfeste det.