ROLF TOFTE

Det var sørlig vind, 7-8 sekundmeter. Hele brannkorpset, reservemannskaper og sivile ble satt inn i kampen mot flammene, og de tre sjøbrannsprøytene som lå like i nærheten, ble også til stor hjelp etter hvert som de fikk opp dampen..

En hankelaus potte

Men det sto ikke til å hindre at flammene bredte seg fra de fem bodene til firmaene J. Jensen A.S., E. & J. Kismul og P. G. Rieber & Søn — derfra over Nøstegaten, som på det smaleste kun var 3,5 meter. Seks eiendommer i Nøstegaten ble totalskadet, fire i Wallemsmauet og 11 i Munkebekksmauet.

I den friske sønnavinden og med det store gnistregnet, var det midt under det krevende slokkingsarbeidet branntilløp også andre steder, bl.a. i Misjonshotellet ved Nykirken. Og mange i nærheten av brannområdet forberedte seg på fraflytting. Skottegaten var full av innbo, men også utover mot Verftet var det mange som belaget seg på å redde det de kunne. En eldre dame ble observert da hun midt i forvirringen ruslet rundt med en hankelaus potte. Man kunne jo aldri vite.

«Efter den store brand» Noe kjempeoppslag på side 1 fikk ikke Nøstebrannen i Bergens Tidende mandag 18. mai. Nokså nøkternt ble det under bilder av folkemassen på Festplassen slått fast: «Efter den store brand: Brandskaden anslåes til mellem 2 og 3 millioner kroner.» Men et lite lyspunkt ble registrert: Nå kunne en allerede vedtatt reguleringsplan med utvidelse av Nøstegaten til 15 meters bredde realiseres. Det ble da også gjort.

Men det tok noen år. I mellomtiden lå branntomten der fra Nøstegaten opp mot den forskånete husrekken i Skottegaten. Det ble tråkket opp en rekke snarveier, og noen gutter bygget også en duekleive. Og de flaksende duene som der fikk sitt midlertidige hjem, ble i min guttefantasi til symboler på det nye livet som skulle gro der Nøstebrannen hadde herjet denne dramatiske 16. maidagen i 1930.

BT 18. MAI: Ingen tabloide veirkemidler her, nei.
DRAMATISK: Brannen oppsto i Nøstebukten og spredte seg fort i den friske sønnavinden.