Natten mellom 15. og 16. desember 1936 rammet en sterk sørvest storm bergensområdet. Regnet høljet ned. Mulelven fikk skikkelig fart på seg, grov løs masser som tettet kanalen mellom Persenbakken og Fjellveien.

Det måtte gå gale. Elven laget et nytt løp, raserte hager og gater og fylte kjellere. Det er 75 år siden nå, og Gunnar Opheim er flasket opp med historien siden han var liten. Bestefaren hans tok vare på aviser og bilder, og det materialet har vi fått låne.

Øyenvitne

Da det lysnet 16. desember reiste en BT-reporter ut for å se. Han snakket med Olsen i Formannsvei 18 om nattens hendelser:

"Beboerne i de andre leilighetene begynte å våkne. Enkelte tok det meget rolig, mens andre var så nervøse at de hoppet ut i bare nattøyet. Verst var det for en eldre dame som sammen med en liten datterdatter bodde i kjelleren. Hun sprang naken ut av vinduet på nedsiden. Vi fikk da kastet nogen klær til henne."

Den nye elven grov seg nedover Persenbakken og inn i Formannsvei. En annen del fulgte sitt gamle elveløp; helt ned til Kirkegaten ble kjellere fylt. Stein, jord og grus fulgte med. Flere hundre hjelpemannskaper ble kalt ut. Fra Øvregaten flommet vannet i strie strømmer nedover. Trikken måtte stoppe ved Rothaugen, men bussen kom forbi.

Det ble et stort arbeid å rydde opp.

Støttekonsert

Flomskadene ble selvsagt kostbare. Noen var forsikret, andre ikke. Det tekniske utvalget som ble opprettet, konkluderte med at kommunen var ansvarlig. Mulelven var aldri skikkelig sikret, elveleiet lå på tykk morenemasse. Den burde vært fjernet da vannverket ble anlagt der.

Søndag 10. januar holdt Sandvikens ungdomskorps matiné i Konsertpaleet til inntekt for de uheldige. På listen blant skuespillerne finner vi Norma Balean, og The Rhytmicans steppet og danset. Inngangsbilletten var en krone.

Hele distriktet ble rammet av den kraftige stormen. Det blåste av takstein, trær gikk over ende, en skorstein på jernbanestasjonen ramlet ned. På Os ble moloen ødelagt, i Fyllingsdalen sto halve Sælen under vann.

Gjenskape en foss?

Fra vannverkets gamle stasjon ved Fjellveien renner Mulelven i dag i rør og kanaler ut i sjøen ved det gamle Slaktehuset. Her nede har den vært usynlig, men de siste årene har elven presset seg ut gjennom den høye gråsteinsmuren ved Slaktehuset. Det er alltid vått på fortauet her.

— Vi har registrert det, sier Hogne Hjelle i Vann- og avløpsetaten.

— I 1936 gikk en del av Mulelven ut i ledningsnettet som drikkevann. Nå blir mye overført til Svartediket gjennom en utskutt tunnel. Litt renner fortsatt ut i sjøen, men vi har kontroll på vannmengden og har ingen indikasjoner på at elven undergraver forstøtningsmuren. Vi har også renset godt opp i kanalen ved Slaktehuset, så jeg tror ikke det er noen fare. Men kanskje det hadde vært en tanke å fjerne litt av muren, slik at vi kunne få noe av den gamle fossen tilbake, sier Hjelle.

ByBo AS bygger ut Sandviken Sjøfront, nabotomten til gamle Slaktehuset:

— I planene våre har vi åpnet opp for Mulelven i kaifronten og vil gjøre den synlig noen meter innover. Men muren ved Sjøgaten ligger utenfor vårt område, sier Magnus Helland.

— Det hadde vært flott, og er en god idé å få frem den gamle mølleelven elven igjen. Slike prosjekter jobbes det med flere steder. Eksempler i Bergen er Dalaelven ved Ikea, og Nesttunvassdraget, sier Anders Haaland i Sandviken Kulturhistoriske Forening.

EKRENBAKKEN: Mulelven tok helt andre veier, og grov ut gatene nedenfor Mulen for 75 år siden.
CHRISTINEGÅRD: Det var mange som ville se skadene 16. desember 1936.
MULEN: Oppryddingen er i gang. Vi ser Mon Plaisir oppe til venstre.