Både på Hodneland og Ostereidet kom det til ikke-voldelige konfrontasjoner mellom eksperter og innbyggere som raste mot kjernekraftplanene.

Det var i forbindelse med landsplanen for lokalisering av atomkraftverk at områder ved Ostereidet og Hodneland i Lindås ble utpekt som særlig interessante i Bergens-området av daværende Norges vassdrags— og elektrisitetsvesen.

«Politiet må bera oss bort dersom arbeidet kjem i gang», uttalte en av aksjonistene til BT 18.oktober 1974. Det ble dannet lokale folkeaksjoner og laget underskriftsaksjoner mot planene. Bygdefolket på Ostereidet og Hodneland stilte flere ganger mannsterkt opp for å stanse ekspertenes arbeid. Over hundre møbelsnekkere fra Viken Møbelfabrikk stemplet tidlig ut for å delta i protestaksjonen på Ostereidet 17.oktober.

Kommunepolitikere i Lindås var også opprørt. De følte seg overkjørt av sentrale kraftmyndigheter som ville gjennomføre geologiske grunnundersøkelser trass i kommunale protester, og om nødvendig med politibeskyttelse.

Artikler om saken i BTs klipparkiv viser også at utrederne hadde laget skisser over atomkraftverket som var tenkt plassert på Ostereidet. Det var også tegnet inn fem kraftlinjer ut fra anlegget, blant annet to i retning Mongstad.

Kjernekraftplanene i Lindås, og Norge, kokte til slutt vekk i kålen - mye takket være folkelig motstand.

FAKSIMILE av noen av BT-artiklene om den opphetede atomkraftstriden i Lindås i 1974.