• Jeg husker selv hvor stort det var å få en julegave