27-åringen ble i Bergen tingrett i dag varetektsfengslet for fire nye uker.

Se også: btv-innslag!

Blandingsprofil

På et pledd i baksetet til den drapssiktedes bil, har politiet funnet en delvis DNA-profil som samsvarer med Rebecca Rist — sammen med en full DNA-profil fra den siktede 27-åringen.

— Det er snakk om en såkalt blandingsprofil, det vil si at det er funnet DNA-verdier fra to personer på teppet. I den delvise profilen er det funnet tallverdier i 6-7 av totalt 11 markører som samsvarer med profilen til Rebecca Rist, sier aktor i saken, politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Han vil ikke si noe om bevisverdien av dette sporet, før de endelige resultatene og vurderingene foreligger fra Rettsmedisinsk institutt.

— De forskjellige markører i DNA har forskjellig bevisverdi, og vi vet ennå ikke hvilke markører rettsmedisinerne har funnet tallverdier i, sier Krogvold.

- Nærliggende

Politiet tror likevel at pleddet kan ha vært brukt ved bortfrakting av Rebecca Rist drapsnatten.

– Vi avventer en endelig DNA-analyse fra Rettsmedisinsk institutt før vi kan si noe mer om verdien av sporene, sier Krogvold.

Den kriminaltekniske rapporten skal være nært forestående, og det vil ikke bli tatt ut tiltale i saken før disse dataene foreligger.

– Vi håper å få det til i løpet av denne varetektsperioden, sier Krogvold.

27-åringen ble onsdag varetektsfengslet for nye fire uker, hvilket innebærer at et nytt rettsmøte må finne sted innen 9. mai.

Tvil om bevisverdien

27-åringens forsvarer Eirik Nåmdal mener sporene uansett ikke kan tillegges vekt.

– For det første er det knyttet stor usikkerhet til funnet, og for det andre har siktede allerede gitt en plausibel forklaring på hvorfor det finnes DNA-spor fra dem begge på teppet, sier Nåmdal.

Før politiet trakk DNA-funnet inn i saken, skal 27-åringen allerede ha forklart at det ble brukt ved en av de anledningene han kjøpte sex av Rist.

Bergen Tingrett karakteriserer politiets påvisning av DNA-sporene som usikre. Ifølge retten kan sporene ha en naturlig forklaring.

Det er imidlertid påvist andre spor i saken som kan være av avgjørende betydning.

Foran trafokiosken hvor Rist ble funnet død fant politiet en jentesokk. Den andre sokken ble funnet hjemme hos siktede. Det er også på det rene at siktede har benyttet Rist sin mobiltelefon med sitt eget sim-kort.

I henhold til de rettsmedisinske undersøkelsene skal Rebecca Rist ha blitt kvalt. 27-åringen erkjenner ikke straffskyld, men innrømmer å ha hatt besøk av henne natt til 3. desember. Rist ble meldt savnet 12. desember 2006. Letemannskaper fant henne død bak en trafokiosk i Breisteinsvegen 21. desember.

Larsen, Bjørn Erik