Åtte sauer ble i september funnet drept av det man antok var ulv i Naustdal i Sogn og Fjordane. Nå er DNA-analysene av skit funnet i forbindelse med sauetapene klare.

Analysene slår fast at sauene ble tatt av ulv — det første dokumenterte ulvefunnet i Sogn og Fjordane siden 1950.

Vandret over 400 kilometer

Leder i Rovdata, Morten Kjørstad, kan ut ifra prøvene også konkludere at det ikke er snakk om en lokal ulv. Tvert imot har den vandret over 400 kilometer, fra Kläggen i Värmland i Sverige.

— Det er mye mer ulv på svensk enn norsk side, så det var ikke veldig overraskende. Men likevel ser vi på saken som spesiell, da det er svært sjelden man ser ulv i Sogn og Fjordane, sier Kjørstad.

Han forteller at ulven totalt har vandret langt over de 400 kilometerne det er i luftlinje mellom Kläggen og Naustdal, men hvor langt har de ikke oversikt over.

Over 60 år siden sist

Man må langt tilbake i tid for å finne forrige sikre observasjon av ulv i Sogn og Fjordane. Kjørstad kan fortelle at man må helt tilbake til 1950 for å finne dokumenterte tilfeller av rovdyret i fylket.

— Det var også en observasjon i 2001 av det man mente var ulv, men det forelå ingen dokumentasjon som kunne bevise at det var ulv. Ofte blir det tatt feil av hund og ulv, og man ser også at de to kan gjøre svært like skader, forklarer han.

Fortsatt på frifot

Kjørstad legger til at vandring fra Sverige slett ikke er uvanlig for ulven. Tidligere DNA-undersøkelser av 15 ulv i Norge, viste at 14 av dem stammet fra Sverige. På samme måte er det vanlig at ulv fra Norge vandrer motsatt vei.

Genetiker i Rovdata, Øystein Flagstad, forteller at de ofte bruker DNA-prøver for å identifisere hvor ulvene kommer fra.

— Dette gjør vi ved å ta ut en DNA-profil fra en prøve. Denne sjekkes så mot en felles database med Sverige, og vi klarer som regel å spore funnet tilbake til fødestedet, forklarer han.

400 ulver i Norge og Sverige

I databasen finnes oversikt over en stor andel av de 400 individene man har på svensk og norsk side i dag. Ifølge Flagstad kan alle spores tilbake til sju individer som i sin tid vandret inn fra Sverige og Finland og Russland.

— Man antar at vandringen er en måte for å unngå innavl på. Men det er jo mye innavl likevel, når man ser på ulvenes slektstre, sier Flagstad, som legger til at det har vært tilfeller av ulv som har vandret 50-60 mil.

Hvor langt ulven fra Kläggen vil forflytte seg, gjenstår å se. Den er fremdeles ute på vandring.