De ansatte ved felgfabrikken er innkalt til et orienteringsmøte klokken 17.

En sentral kilde i Fundo-krisen bekreftet mandag kveld overfor Bergens Tidende at det enten vil bli meddelt konkurs eller fortsatt drift på dette orienteringsmøtet for de ansatte.

Det er LO-apparatet som nå har satt inn sine ressurser for å få et raskt svar og en endelig avklaring, også av hensyn til de 350 som jobber ved felgfabrikken.

Etter det BT erfarer finner LO det uforsvarlig å drive en teknologibedrift som Fundo nærmest fra dag til dag.

Bankene sperret kontoene til Fundo 27. september. Fundo var da ikke lenger likvid. Bedriften hadde ved årsskiftet en gjeld på 216 millioner, av dette 130 millioner til bankene og 84 millioner i kortsiktig gjeld. Fundo Wheel har per 20. oktober fått metall til felgproduksjonen fra Hydro for 60 millioner kroner som står ubetalt.