— Det er ikkje bra for turistane at dei ikkje får oppleva alt det dette «museet» har å by på. Og det er slett ikkje bra for lokalsamfunnet som skal leva av turistinntektene, seier Jonathan B. Tourtellot.

Sjefen for National Geographic Traveler i Washington vart møtt med stormande applaus då han i går entra scenen på Hotell Norge med siste utgåva av magasinet:

— You did it again! kunngjorde han.

Eit panel på 419 reiselivsekspertar frå heile verda har stemt dei norske fjordane til topps, slik dei gjorde for to år sidan, med litt andre kriteriar.

— Spelar røyken frå skipsskorsteinar inga rolle?

— Sjølvsagt er det eit minus, men det er ikkje mange dagar i året det er ille, og andre kvalitetar veg opp, seier Tourtellot.

Guruen for geoturisme og berekraftig reiseliv er uroa over at lokalsamfunnet ikkje får det økonomiske utbyttet turistskipa burde ha gitt. Det er ei betre løysing at kvar turist legg att meir pengar enn at talet på turistar må aukast for å få økonomi i næringa. Masseturisme kan øydelegga Vestlandsfjordane, åtvarar han.

Sekretariatsleiar Katrin Blomvik i verdsarvrådet for Vestlandsk Fjordlandskap ser på attgroinga av kulturlandskapet som den største utfordringa med å ta vare på verdsarvområda.