– Jeg har lært meg å ikke love for mye, men dette prioriterer vi høyt, sier byrådsleder Monica Mæland.

I over to år har omverdenen kunne more seg over at den påkostede kunstgressbanen mangler et hjørne. Bergen kommune og Statens vegvesen har ikke klart å bli enige om hva som må til for å få plass til den siste fliken av banen.

Meningen har vært at spørsmålet skulle avklares i reguleringsplanen for området mellom fylkesveien og Puddefjorden, men dette arbeidet skal nå ha ligget i bero lenge. I løpet av kort tid skal imidlertid Monica Mæland ha et møte med utbyggeren, G.C. Rieber, hvor blant annet cornerflagget står på sakslisten.

– Hovedutfordringen har vært å finne den formelle og praktiske løsningen, sier Mæland. Selv om bystyret skulle vedta bevilgningen på 700.000 kroner på budsjettmøtet 19. november, kan man altså likevel ikke være sikker på at cornerflagget når fotballsesongen 2008 begynner.

Forslaget i byrådets tertialrapport understreker uansett at det kommer til å bli et meget kostbart cornerflagg:

«Utbygging av banens hjørne for å kunne plassere cornerflagget, vil medføre kostnader ved omlegging av fortau, oppsetting av støttemur for baneutvidelsen, og legging av kunstgress. Kostnaden ved dette arbeidet er kalkulert til kr. 700.000,-.»

Fotballbanen på Møhlenpris har i lengre tid vært mindre enn komplett. På bildet leder i Sporsklubben Djerv, Tore Andersen.
Bergens Tidende