Containeren inneholdt edelgasser og oksygen, og hele området rundt kaien ble sperret av inntil det ble konstatert at det ikke var noen lekkasjer.

Containeren tilhører Fjordline, som fikk semi-traileren på hjul igjen klokken 07.30 søndag morgen.