Etter seks år på lager får Rolv W. Syrdahls gigantmaleri en helt egen vegg i Bygg for biologiske basalfag (BBB), som er lokalisert ved Haukeland Universitetssykehus.

— Det er en enorm glede at dette endelig går i orden. Det hadde vært forferdelig dersom Syrdahls hovedverk skulle bli liggende på lager, sier professor emeritus Per Lund-Johansen.

I to år har han vært på jakt etter et egnet sted å henge bildet, som Syrdahl malte på det gamle hovedpostkontoret i Bergen på slutten av 50-tallet.

Kjente Syrdahl

Per Lund-Johansen ble kjent med maleren da Syrdahl fikk et utsmykningsoppdrag på sanatoriet i Luster i 1947.

— Min far var direktør og overlege der den gang og jeg lærte Syrdahl å kjenne, ikke bare som en fantastisk monumentalmaler, men også som et svært hyggelig menneske, forteller Lund-Johansen.

Da Syrdahl senere vant utsmykningskonkurransen på hovedpostkontoret i Bergen, ble Lund-Johansen invitert med opp i stillaset for å betrakte maleriet på nært hold.

Et etterlyst maleri

I 2004 ble maleriet fjernet, da det gamle posthuset skulle bygges om til moderne kjøpesenter.

Gjennom en serie med artikler i 2008, etterlyste Bergens Tidende maleriet. Det viste seg at eierne i Kløver Eiendom hadde fått byggetillatelsen på vilkår av at maleriet skulle bevares. Kommunen krevde også en forklaring på hvor bildet hadde blitt av.

Noen måneder senere sto eierne, Geir Hove og Tom Rune Pedersen, frem i Bergensavisen og fortalte at bildet lå trygt lagret på et hemmelig sted.

Etter dette skrev Lund-Johansen et innlegg i Bergens Tidende under tittelen «La mange få glede av veggmaleriet». I Luster hadde de funnet en nytt egnet sted for Syrdahls verk, og Lund-Johansen tok til ordet for at det samme burde skje i Bergen.

Geir Hove ringte deretter til Lund-Johansen, og sa at dersom han fant en egnet vegg, så ville Kløver Eiendom donere bildet, eller leie ut det ut gratis.

Jakten på en stor vegg

Deretter startet arbeidet med å finne et egnet sted å henge bildet.

  • Det var ikke lett. Det er tross alt 20 meter langt og tre meter høyt, sier Lund-Johansen.

Først lette han på universitetet, deretter på Flesland flyplass. Saken kom helt opp i styret i Avinor, men ble forkastet på grunn av nye utbyggingsplaner.

Deretter fant han en vegg i flerbrukshallen på Sædal skole, men fikk aldri svar fra kommunen.

Så åpnet det seg en ny mulighet ved Universitetet i Bergen og Bygg for biologiske basalfag.

Etter kort og hektisk møtevirksomhet ble avtalen signert.

Kløver Eiendom leier ut bildet til universitetet gratis. Eierne tok seg av transport og opphenging, mens universitetet besørget rens.

- Hvordan var tilstanden til maleriet?

  • Det var svært skittent og det måtte to konservatorer til for å rense det 60 kvadratmeter store bildet.

Onsdag kan maleriet som ikke har vært vist offentlig på seks år, igjen studeres på nært hold.

— Takket være innsats fra mange, er blir bildet igjen tilgjengelig for bergenserne. Det er en gledens dag, sier Lund-Johansen.