Selskapet, som i inneværende konsesjonsperiode bare flyr på en statlig konsesjonsrute – nemlig Oslo–Fagernes – vil fra 1.april neste år og i tre år fremover også betjene Andenes–Bodø, Andenes-Tromsø og Røros-Oslo. Dette er ruter som i dag opereres av Widerøe.

Widerøe har til gjengjeld fått ruten Narvik (Framnes) – Bodø, og har for perioden 2006-2009 fått konsesjonene for i alt 11 av de 16 kortbanerutene i Norge.

Øvrige selskaper som har fått konsesjoner på de regionale flyrutene er Kato Airline (Røst-Bodø) og Danish Air Transport, som har fått fornyet sin konsesjon på Florø-Oslo og Florø-Bergen.

Den gjennomsnittlige årlige godtgjørelse fra staten til de fire flyselskapene utgjør i alt 321,5 millioner kroner.

For Coast Air er tildeling av nye konsesjonsruter ifølge administrerende direktør Inge Sundfør en mektig stimulans for videre ekspansjon.

– De to nye rutene betyr veldig mye. Vi har bak oss to tøffe år hvor vi har hatt store tap. Dessuten satte vi oss som mål å konsolidere stillingen og å kjempe om nye konsesjonsruter. Et charteropplegg for Statoil gir oss også gode muligheter videre, sier Sundfør til NTB.