JØRN-ARNE TOMASGARD

Det var i forbindelse med diskusjonen omkring stortingsmeldingen om opplæringstilbud for hørselshemmete, at millionkuttene ble diskutert.

— Bemanningen ved Vestlandet kompetansesenter planlegges å bli 107 årsverk fra 1. januar 2005. Det er en reduksjon på cirka 32 årsverk. Det må ses i sammenheng med at man ikke har tatt ut effektiviseringsgevinsten av den gradvise nedgangen i elevtallet tidligere. Den blir tatt ut nå. Da mener jeg det er forsvarlig, uttalte Clemet.

Måtte svare Skjælaaen

Rune Skjælaaen (SP) fra Hordaland lovet i Bergens Tidende fredag at han skulle nytte debatten til å kjøre utdannings- og forskningsminister Clemet på kuttene. Det gjorde han:

— Det handler faktisk om verdighet. Det er smålig å ramme en gruppe som strever med opplæringstilbudet. Hvis en virkelig mener at staten skal være garantist for opplæringstilbudet til hørselhemmede og døve, må Stortinget jammen ta konsekvensen av det og sørge for å rette opp dette kuttet i revidert nasjonalbudsjett. Hvis ikke blir setningen om at staten skal være garantist, bare en floskel, sa Skjælaaen i sitt innlegg.

Kuttene er et resultat av budsjettforliket mellom regjeringen og Arbeiderpartiet i desember. Bevilgningene til Statped kuttes med 25,5 millioner kroner, noe som rammer Vestlandet kompetansesenter hardt. Bare ved Bjørkåsen videregående skole får 16 lærere og funksjonærer sparken.

- Har lovfestet rett

Skjælaaen, som sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF), sa i Stortinget i går at de seks kompetansesentrene i Norge til sammen er rammet av kutt på over 60 millioner kroner.

— Gjennom opplæringsloven har elevene lovfestet rett til opplæring i og på tegnspråk, minnet Skjælaaen om.

Hordalandsrepresentanten Ranveig Frøiland antydet i BT i går at Arbeiderpartiet er på gli i saken. Partiets KUF-medlem Karita Bekkemellem Orheim fulgte opp signalene da innstillingen til ny stortingsmelding ble diskutert.

— Jeg tror nok vi må være ærlige, også de partiene som har inngått et forlik, og si at det er behov for en viss oppjustering av dette feltet i nærmeste fremtid, sa Bekkemellem Orheim i stortingsdebatten. Hun oppfordret statsråd Clemet til å gi et signal om mer penger i revidert nasjonalbudsjett.

Men statsråden gikk ikke lenger enn til å fastslå at hun følger utviklingen nøye.