Andre studier skal tilpasses treårig bachelorgrad og toårig påbygging til master fra høsten 2003. Det fireårige siviløkonomistudiet ved NHH er den eneste skolen som har søkt fritak. Og fått det.

Norske Siviløkonomers Forening (NSF) er negativ til unntaket, skriver studentavisen Studvest

— Dette er i strid med utviklingen internasjonalt, sier fagsjef Henning Lund, og anbefaler utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget å omgjøre regjeringens forslag 16.mai.

Høgskolen i Agder, Bodø og Handelshøgskolen BI tilbyr også siviløkonomutdanning. Disse skolene ønsker ikke unntak.

Flere kilder spekulerer nå i om NHHs posisjon internt i regjeringen har hatt noe å si., skriver Studvest. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet har selv gått på NHH, arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman har vært rektor der. Kristin Clemet avviser dette.

— Grunnen til at vi har valgt å gi NHH fristillelse, er at reformen i størst mulig grad skal gjøre at studentene kommer raskere gjennom studiet. Dermed bør ikke studiet forlenges, sier Clemet til Studvest.