«Tingrettens behandling av saken mellom Bergen kommune og Clear Channel har medført en dom som gir Clear Channel sympati, men ingen økonomisk erstatning», skriver Clear Channel i en pressemelding.

Clear Channel mener dommen er feil på flere punkter, og anker saken til lagmannsretten.

«Vår hovedinnsigelse er at Bergen kommune ikke kan belaste deltakere i konkurranser for den økonomiske risikoen når konkurransen blir avlyst uten at deltakerne kunne forstå dette i forkant», skriver Clear Channel.

Clear Channel skriver i pressemeldingen at det ikke er riktig at selskapet benekter kommunens rett til å si nei til reklame eller å avbryte konkurransen, men at de ikke ønsker å kommentere saken utover det.

— Vi tar det til etterretning og går på med krum nakke og samme argumentasjon som vi har gjort tidligere. Vi vil bruke den kapasiteten og de ressursene som er nødvendige, sier fungerende byrådsleder Lisbeth Iversen (Krf).

GIKK PÅ EN SMELL: Clear Channel vant ikke frem i Bergen.