• En stor ære, sier leder Eystein Jansen.

Bjerknessenteret for klimaforskning vant Christieprisen 2013.

— Det er en stor ære og en ekstra inspirasjon for oss, sa senterleder Eystein Jansen da han mottok prisen i Grieghallen i 12-tiden torsdag.

Bjerknessenteret får prisen for sin formidling av kunnskap omklimaendringer. Senterets forskere ogstudenter gjør en imponerende jobb med å presentere komplekse problemstillingerpå en enkel og forståelig måte, sier juryen i sin begrunnelse.

- Ikke bare forskernes sak

-Klimautfordringene er ikke bare forskernes sak. Fra starten har vi hatt sompolitikk å si ja til henvendelser fra media. Å være aktiv i samfunnsdebattenstår ikke i motsetning til å drive grunnforskning i verdensklasse, sier Jansen.

Prisen deles ut av Universitetet i Bergen under Christiekonferansen.

Formålet med prisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverdenen, og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings og samfunnsliv.

-Det er en glede å overrekke prisen til et av de første sentrene for fremragendeforskning ved Universitetet i Bergen. Bjerknessenteret har i en årrekke levertsolide og viktige forskningsresultater og formidlet disse med en tydelig stemmebåde lokalt, nasjonal og internasjonalt, sier rektor SigmundGrønmo.

Får 250.000 kroner

Prisenbestår av 250.000 kroner, et kunstverk og et diplom.

Tidligere vinnere erStudentersamfunnet i Bergen, forleggerne Vigmostad og Bjørke og Marit Warncke iBergen Næringsråd.

Om hva pengene skal brukes til, sa Jansen at «vi får ta en runde med de entusiastiskene folkene som jobber på Bjerknessenteret».