HILDE KRISTIN STRAND ANDERS ORSET

— Jeg var litt overrasket over at Aetat hadde fikset lærlingplass så fort, men ble veldig glad, og gjorde som jeg fikk beskjed om: konsentrerte meg om skolen, sier Christian Jensen (19).

Christian er født med grå stær, og har dårlig syn. Opp gjennom hele skolegangen har han hatt bra oppfølging fra skole og foreldre, og har nå fullført VK1 salg og service med gode karakterer. Ønsket var å bli lærling, og allerede i fjor høst hadde Christian, skolen og Aetat et møte. Der fikk Christian beskjed om at tilrettelagt lærlingplass var i orden.

I månedsskiftet mai/juni tok Christian og en lærer kontakt med bedriften som ifølge Aetat hadde lovet han lærlingplass.

Da kom overraskelsen.

- Hadde ikke sagt ja

— Bedriften hadde ikke sagt ja til å ha meg som lærling. Den er heller ikke godkjent som lærlingbedrift, sier Christian.

— Jeg ble sjokkert og lei meg, sier han.

Siden han hadde fått beskjed om at lærlingplassen var i boks, hadde han ikke søkt VK2-kurs.

Det han forteller blir bekreftet av Bjørgvin videregående skoles rådgiver Anita Jensen.

— Høsten 2004 ble det holdt et møte på skolen om læreplass for Christian, hvor Aetat deltok. Der var det ingen som var i tvil om at Aetat hadde ordnet læreplass for Kristian, sier Jensen.

Jensen sier hun synes det er rart at Aetat med sitt apparat ikke kan klare å skaffe Christian er tilpasset lærlingplass. Han er avhengig av lese-tv og en pc med god skjerm.

- Kan ikke love noe

Frank Olsen, fungerende fylkesarbeidssjef i Hordaland, sier at Aetat ikke kan love en person lærlingplass på selvstendig basis, men at det er en bedrift eller institusjon som må stå som garantist.

— Vi tar kontakt med bedrifter for å forsøke å fremskaffe lærlingplasser, men kan ikke i forkant love noe på vegne av en arbeidsgiver, sier Olsen.

— Vi må respektere at det nok er ulike meninger om hva som eventuelt er lovet i denne saken. Det har vært arbeidet med ulike løsninger i saken, både med skoleplass og lærlingplass. I den senere tid vet jeg at det har vært arbeidet med å fremskaffe en lærlingplass. Denne saken håper jeg derfor ordner seg i aller nærmeste fremtid, sier Olsen.

Fredag kveld fikk Christian beskjed om at det sannsynligvis ordner seg. Gjennom Aetats arbeidsrådgivningskontor har han fått beskjed om at han har fått skoleplass på VK2 allmennfaglig påbygning.

— Det er en glede i såret. Nå har jeg noe å gjøre, men det er dumt at jeg måtte bruke en bakvei. Og aller helst ville jeg hatt en lærlingplass, sier Christian Jensen.

SLO SEG TIL RO: Christian Jensen var sikker på at han hadde fått lærlingeplass og slo seg til ro med det.<p/>FOTO: ODD MEHUS