– Jeg håper at Bergen forblir en kompakt by med et sentralt plassert universitet . En by der ideer oppstår og møtes uten at de først svekkes av fordommer, og med kreative miljøer som har klart å ivareta sine særpreg.

– Hvordan skal vi få til det?

– Vi må tore å tenke de grunnleggende tankene enda tydeligere. Som samfunn sparer vi kanskje dagens verdier bedre ved å investere dem i grunnforskning enn ved å kjøpe aksjer? Samtidig er det viktig at ideer ikke stopper opp hos forskere, men at friske dialoger på tvers av fagfelt og samarbeid med politikere og næringsinteresser kan løfte ideer frem og bære dem videre.

EIRIK BREKKE