LOTTE SCHØNFELDER

Svarene på disse noe pussige spørsmål håper det britiske fjernsynskanalen, Channel 4, å finne i Bergen. Det er tvilsomt om de finner svaret på det siste – men Historisk museum kan i hvert fall se på funnet og fortelle dem om kjenger.

Hvis det er en kjenge det er. Direktør Atle Thowsen på Bergens Sjøfartsmuseum har bare fått den beskrevet pr. telefon og mente det lød som en sak for nabomuseet.

I krigsfart Når det gjelder filmsnutten fra 17. mai 1941, har han ikke noe svar på rede hånd. Men han kjenner den norske tankeren filmsnutten er fra: «Brajara» som tilhørte skipsreder Ludv. G. Braathens rederi Freikoll. Skipet ble bygget i Sverige i 1934 og hugget opp i Jugoslavia i 1964, hadde en dødvekt på 59,2 og gikk med petroleum mellom USA og England i 2. verdenskrig. Ettersom krigsårene gikk, kom det en del britisk mannskap på de norske handelsskipene, ikke minst «gunners» da skipene ble armert. Og det kan være forklaringen på filmbiten.

Noe å fortelle? «Brajara» var en Oslo-båt, men Norsk Sjøfartsmuseum henviste likevel britene til Bergen, for Sjøfartsmuseet her sitter med ekspertisen på handelsflåten i krig. Britene håper dessuten at de på en eller annen måte kan finne mannskap eller folk som kjenner mannskap fra «Brajara» i krigsårene – hvem som helst som har noe å fortelle, sier Nicky Manley som foretar undersøkelser for programmet «Revealing Secrets». Det har en halvtime alle yrkedager og prøver å finne svar på folks spørsmål om hva ting er eller hvordan de er havnet der de er. Alt som skjerper nysgjerrigheten og får oss til å ville vite mer. I beste fall kan gjenstandene fortelle samfunns— og kulturhistorie – også fra Norge og Bergen. Uansett vil britene komme over hit for å filme på de to museene.