For 50 år siden kastet et flunkende nytt hurtigruteskip loss i Bergen. MS «Salten» ble beordret inn som reserveskip i den nye etterkrigsflåten som betjente Riksvei nr. 1. I dag er «Gamle Salten» en travel pensjonist, velholdt i treverk og stål, og lite preget av travle år barske kystfarvann. 50 år er ingen alder for slik en skute.

Vår tids Hurtigrute — MS «Nordnorge» møtte sin forgjenger ute i Byfjorden. I et kvarter seilte de to epoker side om side. Et unikt tidsbilde som fremkalte klumpen i halsen og litt vått i øyekroken hos alle ekte entusiaster.

Den nye tid hilser med dype, kraftfulle støt i fløyten, mens veteranen har luft nok i røret så det akkurat rekker til tre heller beskjedne støt.

Vi antar at kaptein Trond Holten på «Nordnorge» forklarte for sine passasjerer at dette celebre møte i (nesten) rom sjø var helt enestående.

Akterutseilt

Så måtte den rutegående kaptein beordre full fart forover igjen, og det gikk ikke mange minuttene før «Gamle Salten» og veterankaptein Per Røgenes var akterutseilt. Jubilanten greier ikke mer 11 knop.

— Men da skal vi ha mye hjemlengsel og medvind, forklarer dagens styrmann - Thor Holter. Han som i det sivile er sjøkaptein, har det meste av sin fartstid fra supertankere. Holter er lite imponert over myndighetenes innsats for å berge kystskipsarven.

— Bruk oljepenger og slutt med å magre ut de få entusiastene og skipene vi har igjen her i landet, mener Holter.

Seilende kulturskatt

Veteranbåtselskapet Ryfylke Dampskipsselskap A/S eier og driver «Gamle Salten». Denne seilende kulturskatt tjener sine penger på arrangementer, og berger balansen i regnskapet med en solid dugnadsinnsats. De profesjonelle sjøfolkene tar sin tørn uten hyre. Riksantikvaren yter også et nødvendig tilskudd.

Annet fintfolk enn gårsdagens gjester har promenert på dekkene og konversert gjennom de fire salongene. Kjendisfaktoren er faktisk ganske høy på dette skip. Her om bord feiret Stavangers store datter Mia Gundersen sitt bryllup. Joe Cocker, Mikis Theodorakis, Arja Saijonmaa har også gått opp landgangen.

Viktig forening

Foreningen som nå hegner om det vakre kystruteskipet har rundt 150 medlemmer. Daglig leder for rederiet med det tradisjonsrike navnet er Alf Kåre Olavesen.

Han gir bevilgende myndigheter følgende tips:

— Hjelp veteranbåtprosjektene økonomisk til de er oppe og står. Siden er det mulig å drive fartøyene så de blir økonomisk selvbærende, sier Olavesen, som understreker at virksomheten er helt avhengig av entusiastenes innsats og den goodwill de skaper.

Skipet ble kjøpt for 1,3 millioner kroner i 1995, snappet rett foran nesen på en gruppe italienere. Siden er «Gamle Salten» pusset opp for fem millioner kroner. Alt rederiet tjener på dagsturer og lengre turer går inn i driften.

GRATULERER: En flaggsmykket MS «Nordnorge» kommer opp på siden av MS «Gamle Salten» - to epoker møtes til 50-årsdag på Byfjorden.<br/>Foto: TOR HØVIK