1.mai skrev BT at legevakten for kjæledyr legges ned. Årsaken er at staten trekker støtten til beredskap på kvelder og i helger. Det skapte reaksjoner i Bergen.

— Hvis smådyrvakten blir lagt ned, er det kritisk for dyreeierne i kommunen. Vi som går disse vaktene har det alltid veldig travelt, sa daglig leder Jannicke Jæger ved Dyreklinikken Bergen Vest.

De er en av ni klinikker som deltar i turnusen med veterinærvakt for smådyr i Bergen.

Livsviktig

Katten Castro er en av dem som har fått livsviktig hjelp.

— Han hadde kanskje ikke vært i live i dag, hvis det ikke hadde vært en akutt veterinærtjeneste, forteller eier Linn Kristin Engø, som er vara til bystyret i Bergen for Ap.

I fjor sommer fikk katten 40.8 i feber. Det var sommer og søndag midt i fellesferien. Da oppsøkte Engø legevakten for kjæledyr. Der var det allerede lang kø da de kom.

Katten fikk antibiotika og om seg raskt til hektene igjen.

— Trolig har mange vært i den samme situasjonen som jeg. Det er viktig å få slik livreddende behandling, sier Engø, og legger til:

— Å fjerne ekstratilskuddet storbyene får for å sørge for et tilfredsstillende veterinærtilbud, er en katastrofe. Vi er mange dyreeiere i Bergen, og det kan få veldig triste konsekvenser om man ikke får fatt i veterinær fort nok.

Redder ikke

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) har ingen intensjoner om å redde smådyrvakten. Hun pekte på at statens kutt også vil ramme Bergen.

— Vi har ikke midler innenfor budsjettrammene til å kompensere for kuttet i tilskuddet fra staten, og behovet for veterinærvakt for smådyr må da dekkes av de private klinikkene som har dette tilbudet, sa byrådslederen til BT.

Svaret hennes provoserer komitélederen for oppvekst i bystyret, Pål Hafstad Thorsen (Ap), som også er hundeeier.— Jeg og familiens hund, Mimi på ett år, protesterer mot regjeringens helsepolitikk for kjæledyr. Samtidig er vi dypt skuffet over at byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen ikke vil kompensere for kuttet i tilskuddet fra staten.

Betaler skatt

Thorsen påpeker at de betaler sin skatt, moms og avgifter til staten.

— Noen av disse kronene staten får inn fra oss kommer fra tjenester og varer vi handler til kjæledyrene våre. Da forventer vi faktisk at det er et minimum helsetilbud tilgjengelig for byens husdyr og gårdsdyr.

Siden 2008 har det vært kommunenes ansvar å sørge for veterinærvaktordninger. Kommunene får støtte fra landbruksdepartementet for å organisere vakttjenestene, som omfatter både gårdsdyr og kjæledyr.

I flere storbyområder har man fått ekstra tilskudd for å ha en ekstra veterinær på vakt. Årsaken er at det er mange kjæledyr i disse områdene. Landbruksdepartementet mener det ordinære tilskuddet er stort nok til at et tilfredsstillende tilbud kan opprettholdes uten tilskudd fra staten.

Vil følge opp saken

— Det er brutalt at regjeringen drar inn 132 millioner kroner som skulle komme dyrene til gode. Dette er alvor på liv og død for byens dyr, sier Thorsen.

Han kommer til å følge opp saken i bystyret for å overbevise byrådet om at de må kompensere statens kutt i tilskuddet.

Byråd for kultur, næring, idrett og kirke, Helge Stormoen, er på landsmøtet til Fremskrittspartiet.

— Jeg startet i jobben på fredag. Det blir feil av meg å kommentere denne saken før jeg har satt meg bedre inn i den, sier Stormoen.