Over en tredjedel av Kleivenes camping i Stryn er oversvømt.

Stryneelven gikk over sine bredder i morgentimene og skapte store problemer.

— Vannet i elven steg mye i natt, og i dag tidlig var det kommet masse vann innover campingplassen, sier campingvert Eili Seljeset Ommedal til NRK Sogn og Fjordane.

Vannskader

Vannet flommet inn i en av hyttene, og campingverten frykter vannskader.

— Det er nok ikke så innbydende for turister som reiser forbi å stoppe på en campingplass som står under vatn, sier Ommedal til nettstedet.

Fortsatt rasfare

Store nedbørsmengder de siste dagene har ført til ødeleggelser på veiene i fylket. På Engeset i Gulen ble 16 innbyggere veiløse etter et stort jord- og steinras.

NVE har varslet at det fortsatt er rasfare på grunn av de store nedbørsmengdene.