Tirsdag kveld kjørte en campingbil inn gjennom porten til Vangskyrkja i sentrum av Voss. Mannen om bord i bilen la seg til å sove før han onsdag morgen sto opp og gikk inn i kirken.

— Vi har hatt litt kommunikasjonsproblemer, men jeg har vært i kontakt med mannen nå og han skal flytte bilen, sier fungerende kirkeverge Åslaug Styve Mjånes på Voss.

Det var avisen Hordaland som først omtalte saken.

Mannen som sov mellom gravene er en sveitsisk orgelbygger som har kommet til Voss for å stemme og vedlikeholde kirkeorgelet.

Han har fått lov til å parkere ved «Kirkesenteret», men det er kanskje ikke så underlig at han har bommet siden det ikke finnes noe kirkesenter på Voss. Det planlagte bygget med prestekontorer ble nemlig lagt på is da det ble fem ganger dyrere enn først antatt.

Ansatte i kirken kaller likevel den aktuelle tomten for «Kirkesenteret» selv om det bare består av en gammel fraflyttet prestebolig. Folk på gaten har trolig bare klødd seg i hodet hvis sveitseren har spurt om veien.

KORT VEI TIL JOBB: Når dette bildet ble tatt var campinggjesten inne i kirken for å stemme orgelet.
ARNE HOFSETH