USAs miljøverndirektorat EPA nektet før jul California å innføre strengere utslippskrav enn det som var fastslått i føderale bestemmelser.

Men California nekter å bøye seg for EPAs avslag, og saksøkte onsdag Bush-administrasjonen med krav om å beholde retten til å sette sine egne utslippskrav.

15 andre delstater slutter seg til, og reiser saken for en ankedomstol i New York.

Krever unntak California har tidligere fått unntak fra USAs føderale miljølover, og har satt egne og strengere utslippskrav både for industri og biler. Delstatens nye utslippskrav ville tvinge bilfabrikkene til å redusere CO2-utslippene med 30 prosent i løpet av de neste årene. Det vil gi en dobbelt så stor reduksjon i CO2-utslippene som den føderale standarden, ifølge delstatens egne tall.

Men EPA, som er det nærmeste USA kommer et miljøverndepartement, sa nei. EPAs leder Stephen Johnson viste til at det nylig var innført nye nasjonale utslippskrav, og ønsket ikke forskjellige krav fra delstat til delstat.

Avviser Californias justisminister Jerry Brown avviser argumentet.

– EPA har ikke gjort noe på nasjonalt plan for å redusere utslippene av klimagasser og nå forsøker de på ulovlig vis å blokkere Californias utslippskrav, til tross for at 16 delstater er i ferd med å innføre dem, sier Brown.

USAs bilindustri har presset hardt på for å få Bush-administrasjonen og EPA til å nekte California å innføre strengere utslippskrav enn den nasjonale standarden.

Utslippskravene er en viktig del av Californias klimalov, som skal redusere delstatens utslipp av klimagasser med 25 prosent innen 2020.

KEVIN LAMARQUE