Dette er stikk i strid med løftene fra regjeringen. Da gasskraftverket ble godkjent, inngikk regjeringen og StatoilHydro en avtale om at renseanlegget skulle stå ferdig i løpet av 2014.

Hvis renseanlegget står ferdig først om 9-10 år, vil samlet CO2-utslipp fra testanlegg, raffineri og gasskraftverk komme opp i mellom 25 og 28 millioner tonn CO2. Det tilsvarer alle CO2-utslipp fra hele den norske bilparken i tre år, eller halvparten av alle norske CO2-utslipp i ett år.

Politikerne på Stortinget bekrefter dermed StatoilHydros kraftige reservasjoner mot at det er mulig å nå målet om rensing fra 2014, både for raffineriet og gasskraftverket.

Testsenterets rolle En enstemmig energi— og miljøkomité på Stortinget vil nå at det skal høstes erfaringer fra testsenteret på Mongstad før det tas en investeringsbeslutning om renseanlegg for gasskraftverket.

Ifølge StatoilHydro må testsenteret være i drift i minst ett og et halvt år før erfaringer fra testene kan fortelle beslutningstakerne hvilken teknologileverandør som bør velges.

StatoilHydro har, i en såkalt masterplan for prosjektet, sannsynliggjort at hele prosessen dermed vil ta 9-10 år før renseanlegget er på plass.

Det betyr oppstart i 2018 eller 2019, og ikke 2014 som regjeringen hittil har operert med.

Allerede i høst fyrer StatoilHydro opp gasskraftverket for første gang. Det vil ventelig bli satt i full drift rundt årsskiftet.

Oppstart 2018-2019 KrFs energi- og miljøpolitiske talskvinne, Line Henriette Holten Hjemdal, sier at «komitéinnstillingen ikke er ment som noen sovepute for StatoilHydro».

— Det skal fortsatt være fullt trykk, og litt til, på rensing så raskt som mulig. Vi har ingen tid å miste når det gjelder renseanlegg, men vi har heller ikke råd til å mislykkes når det gjelder teknologiutvikling.

— Men ved å inkludere erfaringer fra testanlegget, åpner dere for utsettelser og at renseanlegget ikke er på plass før i 2018-2019?

— Ja, hvis det er nødvendig, sier Line Henriette Holten Hjemdal.

Frps miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, sier at BTs opplysninger viser at «politiske vedtatte tidsfrister ikke er måten å gjøre det på når målet er å redde verden. Her må ingeniørkunsten få arbeide, da kan vi ikke vedta suksess».

— Det viktigste er at vi lykkes med prosjektet. Da kan vi ikke kutte svingene, sier Solvik-Olsen

Komitéleder Gunnar Kvassheim (V) sier at «erfaringer fra testsenteret skal inkluderes før investeringsbeslutninger tas», men at innstillingen ikke sier noe om hvor omfattende testingen og evalueringen skal være.

Samtidig er han opptatt av å holde trykket oppe for så rask rensing som mulig, selv om «erfaringene tilsier at ting tar tid».

— Ingenting blir billigere og ingenting går raskere enn opprinnelig planlagt. Både for Kårstø og Mongstad åpnes det for at det går lang tid fra kraftverkene står ferdig til rensing realiseres, sier Kvassheim.

Regjeringspartiene på Stortinget erkjenner at det kan innebære en utsettelse å inkludere erfaringer fra testsenteret. Samtidig mener de at regjeringens tidsplan står fast.

— Innstillingen innebærer ingen endring av regjeringens opplegg. Målet om rensing i 2014 står ved lag, men vi må anta at testanlegget vil gi erfaringer som blir brukt i arbeidet med fullskalaanlegget, sier Erling Sande (Sp).

Betyr utsettelse Audun Rødningsby i miljøorganisasjonen Zero sier «stortingsinnstillingen, hvis den forutsetter driftserfaring fra testsenteret, innebærer utsettelser».

— Hvis en begrenset erfaring skal hentes inn fra testsenteret, betyr det at renseanlegget tidligst kan stå ferdig i 2015/2016. Hvis StatoilHydros masterplan med full drift av testanlegget i ett og et halvt år legges til grunn, snakker vi om renseanlegg fra 2018/2019, sier Rødningsby.

Zero mener testsenteret uansett ikke vil gi erfaringer av avgjørende betydning for renseanlegget på Mongstad, og at det vil være mye mer verdifullt for den globale teknologiutviklingen raskt å bygge et fullskala anlegg.

Verken StatoilHydro eller Olje- og energidepartementet ønsker å kommentere stortingsinnstillingen.

MONGSTAD-CO2 UT I DET BLÅ: Stortinget ber om at erfaringene fra testsenteret på Mongstad evalueres, før en beslutning om et fullskala CO2-renseanlegg tas. Det kan bety at renseanlegget ikke vil være på plass før i 2018-2019.
Christian Erik Bergheim